Cottered Crank

Článek se zaměří na kličku s klínovými kolíky, známou také jako „cottered crank“. Vysvětlíme, co je to klička s klínovými kolíky, jak funguje a jaké jsou její výhody a nevýhody. Dále se podíváme na historii této technologie a její použití v různých typech jízdních kol. Tento článek bude obsahovat 12 nadpisů a podnadpisů, které pokryjí všechny důležité subtopic.

1. Co je to klička s klínovými kolíky?

Klička s klínovými kolíky, známá také jako „cottered crank“, je součástí pohonu jízdního kola, která spojuje pedály se středovou osou. Její konstrukce obsahuje klínové kolíky, které slouží k upevnění kličky na středovou osu. Tato technologie byla v minulosti velmi populární a často používaná, ale dnes je nahrazena modernějšími technologiemi.

2. Jak funguje klička s klínovými kolíky?

Klička s klínovými kolíky funguje tak, že klínové kolíky jsou zasunuty do otvorů ve středové ose a do drážek ve vnitřní straně kličky. Poté jsou kolíky zajištěny maticí, která je utažena na konci středové osy. Tím se klička pevně spojí se středovou osou a umožňuje přenos síly z pedálů na pohon kola.

2.1 Výhody kličky s klínovými kolíky

Klička s klínovými kolíky má několik výhod oproti jiným technologiím:

  • Relativně jednoduchá konstrukce
  • Dobrá pevnost a spolehlivost
  • Snadná údržba a výměna
  • Nižší cena oproti moderním alternativám

2.2 Nevýhody kličky s klínovými kolíky

Nicméně, klička s klínovými kolíky také má několik nevýhod:

  • Nutnost speciálních nástrojů pro montáž a demontáž
  • Menší přenosová účinnost oproti modernějším technologiím
  • Omezené možnosti nastavení polohy kličky
  • Omezený výběr kompatibilních kliček a středových os

3. Historie kličky s klínovými kolíky

Klička s klínovými kolíky byla vyvinuta v 19. století a stala se jednou z prvních používaných technologií pro spojení pedálů s středovou osou. Byla široce používána v průběhu 20. století, ale postupně byla nahrazena modernějšími technologiemi, jako je například integrální klička.

4. Použití kličky s klínovými kolíky

Klička s klínovými kolíky se používala v různých typech jízdních kol, včetně silničních kol, horských kol a mnoha dalších. Dnes se však tato technologie běžněji používá pouze u starších a historických jízdních kol nebo u kol s retro designem, která mají úmyslně zachovat tradiční vzhled a konstrukci.

4.1 Silniční kola

Klička s klínovými kolíky byla často používána na starších modelech silničních kol. Tyto kola měly často jednoduchou konstrukci a klička s klínovými kolíky byla dostatečně spolehlivá pro běžnou jízdu po silnicích.

4.2 Horská kola

V případě horských kol byla klička s klínovými kolíky méně běžná. Horská kola vyžadují vyšší pevnost a spolehlivost, a proto se častěji používají modernější technologie, jako je například integrovaná klička.

5. Časté otázky

5.1 Jak dlouho trvá montáž kličky s klínovými kolíky?

Montáž kličky s klínovými kolíky může trvat různě dlouho v závislosti na zkušenostech a dostupnosti potřebných nástrojů. Pro zkušeného mechanika by to mělo trvat přibližně 15-30 minut.

5.2 Jak často je nutné upravovat kličku s klínovými kolíky?

Úpravy kličky s klínovými kolíky jsou obvykle potřebné při výměně nebo údržbě. Pokud je klička správně namontována a utažena, nemusí být další úpravy nutné po dlouhou dobu.

5.3 Lze kličku s klínovými kolíky použít na moderním jízdním kole?

Ve většině případů lze kličku s klínovými kolíky použít pouze na starších a historických jízdních kolech. Moderní kola obvykle používají jiné technologie, které jsou spolehlivější a efektivnější.

5.4 Jaké jsou alternativy kličky s klínovými kolíky?

Alternativy kličky s klínovými kolíky zahrnují integrovanou kličku, která je častěji používána na moderních jízdních kolech, a klikovku s hladkým hřídelem, která je více běžná u profesionálních a výkonných kol.

5.5 Jaké jsou výhody modernějších technologií?

Modernější technologie, jako je například integrovaná klička, nabízejí větší přenosovou účinnost, snadnější údržbu a nastavení, vyšší pevnost a spolehlivost a širší výběr kompatibilních komponentů.

Závěr

Klička s klínovými kolíky byla v minulosti populární technologií pro spojení pedálů s středovou osou jízdního kola. Dnes je však nahrazena modernějšími technologiemi, které nabízejí větší efektivitu a spolehlivost. Přesto se klička s klínovými kolíky stále používá na starších a historických jízdních kolech a dodává jim retro charakter.

Napsat komentář