Barium hydrogenuhličitan: Chemický popis a vlastnosti

Barium hydrogenuhličitan je anorganická sloučenina se vzorcem Ba(HCO3)2. Tato sloučenina se také nazývá barium bikarbonát. Je to bílá krystalická látka, která se dobře rozpouští ve vodě. Barium hydrogenuhličitan je velmi důležitým chemickým prekurzorem pro výrobu dalších bariových sloučenin.

Syntéza barium hydrogenuhličitanu

Barium hydrogenuhličitan lze připravit reakcí oxidu uhličitého s roztokem hydroxidu barnatého (Ba(OH)2). Reakce probíhá následovně:

CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2

Tato reakce se provádí za přítomnosti katalyzátoru, který zajišťuje průběh reakce.

Fyzikální vlastnosti

Barium hydrogenuhličitan má hustotu 3,74 g/cm3 a teplotu tání kolem 200 °C. Je rozpustný ve vodě a jeho rozpustnost se zvyšuje s teplotou. V roztoku se disociuje na ionty baria (Ba2+) a hydrogenuhličitanové ionty (HCO3-).

Rozpustnost barium hydrogenuhličitanu

Rozpustnost barium hydrogenuhličitanu ve vodě závisí na teplotě. Při nižších teplotách je rozpustnost nižší než při vyšších teplotách. Při 20 °C je rozpustnost barium hydrogenuhličitanu ve vodě přibližně 0,67 g/100 ml vody.

Využití barium hydrogenuhličitanu

Barium hydrogenuhličitan se používá jako prekurzor pro výrobu dalších bariových sloučenin. Také se používá jako složka výbušnin a pyrotechnických směsí. V medicíně se používá jako kontrastní látka při rentgenovém vyšetření trávicího traktu.

Bezpečnostní opatření

Barium hydrogenuhličitan je toxický a může způsobit vážné poškození trávicího traktu a ledvin. Při manipulaci s touto sloučeninou je důležité používat ochranné prostředky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Při práci s bariem je také důležité dodržovat příslušné bezpečnostní pokyny.

FAQs

1. Jaké jsou hlavní vlastnosti barium hydrogenuhličitanu?

Barium hydrogenuhličitan je bílá krystalická látka, dobře rozpustná ve vodě. Má rozpustnost závislou na teplotě.

2. Jak se připravuje barium hydrogenuhličitan?

Barium hydrogenuhličitan lze připravit reakcí oxidu uhličitého s roztokem hydroxidu barnatého.

3. Jaká je rozpustnost barium hydrogenuhličitanu ve vodě?

Rozpustnost barium hydrogenuhličitanu ve vodě závisí na teplotě. Při 20 °C je rozpustnost přibližně 0,67 g/100 ml vody.

4. Jak se používá barium hydrogenuhličitan v praxi?

Barium hydrogenuhličitan se používá jako prekurzor pro výrobu dalších bariových sloučenin, výbušnin a pyrotechniky. V medicíně se používá jako kontrastní látka při rentgenovém vyšetření trávicího traktu.

5. Je barium hydrogenuhličitan toxický?

Ano, barium hydrogenuhličitan je toxický a vyžaduje dodržování příslušných bezpečnostních opatření při manipulaci s ním.

6. Jaké bezpečnostní opatření je třeba při práci s barium hydrogenuhličitanem?

Při práci s barium hydrogenuhličitanem je důležité používat ochranné prostředky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dále je důležité dodržovat příslušné bezpečnostní pokyny a pracovat ve vhodně vybaveném prostředí.

Závěr

Barium hydrogenuhličitan je důležitou anorganickou sloučeninou s širokým spektrem využití. Má významný význam ve výrobě bariových sloučenin, výbušnin a pyrotechniky. Při manipulaci s touto sloučeninou je důležité dodržovat příslušná bezpečnostní opatření a pracovat ve vhodně vybaveném prostředí.

Napsat komentář