Kdy zmizí Sprout ve hře FFXIV?

V online hře Final Fantasy XIV existuje systém označovaný jako Sprout, který je přidělován novým hráčům a pomáhá jim orientovat se ve světě Eorzea. Tento systém poskytuje různé výhody a omezení, které postupně mizí, jakmile hráči dosáhnou určitého pokroku ve hře. V tomto článku se detailně podíváme na to, kdy a jak Sprout zmizí ve hře FFXIV.

1. Co je Sprout ve hře FFXIV?

Sprout ve hře FFXIV je označení pro hráče, kteří jsou noví ve světě Eorzea. Po vytvoření postavy a jejím přihlášení do hry bude hráč označen symbolem kapradí (sprout) nad hlavou. Tento symbol označuje nováčka a zároveň aktivuje různé výhody a omezení, které pomáhají novým hráčům v jejich herním dobrodružství.

1.1 Výhody Sprout systému

Existuje několik výhod, které noví hráči získají díky systému Sprout. Tyto výhody jim pomáhají se lépe zorientovat ve hře a nabízejí podporu při jejich prvních krocích:

 • Zvýšené zkušenosti – Noví hráči dostávají bonusové zkušenosti, díky kterým rychleji postupují v úrovních a získávají nové schopnosti.
 • Nováčkovské kanály – Hráči s označením Sprout mohou využívat speciální chatovací kanály, kde mohou komunikovat s ostatními nováčky a zkušenými hráči.
 • Ukazatel cesty – Sprout systém poskytuje novým hráčům ukazatel cesty, který je naviguje k důležitým místům ve hře.
 • Vítězné bonusy – Při účasti na aktivitách ve hře můžou hráči s označením Sprout získat bonusové odměny, které jim pomohou v jejich herním postupu.

1.2 Omezení Sprout systému

Stejně jako výhody, i omezení Sprout systému jsou určena k ochraně nových hráčů a udržení zdravé herní komunity:

 • Časový limit – Sprout označení je hráči přiděleno po omezenou dobu, obvykle kolem 90 dnů.
 • Uzamčení dungeonů – Noví hráči nemohou vstoupit do některých pokročilých dungeonů, aby se vyhnuli složitým úkolům, které by mohly způsobovat frustraci.
 • Restrikce na obchodování – Hráči s označením Sprout nemohou obchodovat s ostatními hráči na tržišti, aby se vyhnuli podvodům a nepřiměřeným cenám.
 • Omezení na PvP – Noví hráči nemohou účastnit se PvP aktivit, aby se vyhnuli nevyváženým soubojům s více zkušenými hráči.

2. Kdy Sprout zmizí ve hře FFXIV?

Sprout označení v hře FFXIV zmizí, jakmile hráč dosáhne určitého pokroku ve hře. Konkrétní podmínky pro odstranění Sprout symbolu jsou následující:

2.1 Splnění určité úrovně

Nejčastější podmínkou pro odstranění Sprout symbolu je dosažení určité úrovně postavy. Po dosažení této úrovně hráči již nejsou považováni za nováčky a Sprout označení je jim odebráno.

2.2 Dokončení hlavního příběhu

Další možností, jak odstranit Sprout symbol, je dokončení hlavního příběhu ve hře. Hlavní příběh je základním průvodcem světem Eorzea a jeho dokončení znamená, že hráči již mají dostatek zkušeností a znalostí k tomu, aby mohli hrát bez označení Sprout.

2.3 Překročení časového limitu

Pokud hráč nedosáhne potřebné úrovně nebo nedokončí hlavní příběh ve stanoveném časovém limitu, Sprout označení bude automaticky odebráno po vypršení tohoto limitu.

3. Časté otázky ohledně zmizení Sprout ve hře FFXIV

 1. Kdy začíná odpočet časového limitu pro Sprout symbol?

  Časový limit pro Sprout symbol začíná běžet okamžikem, kdy hráč vytvoří postavu a přihlásí se do hry.

 2. Lze časový limit pro Sprout prodloužit?

  Obecně není možné prodloužit časový limit pro Sprout symbol. Pokud hráč nedosáhne potřebného pokroku nebo nedokončí hlavní příběh ve stanoveném čase, symbol Sprout bude automaticky odebrán.

 3. Může hráč získat výhody Sprout systému po odstranění symbolu?

  Ne, výhody a omezení Sprout systému jsou přístupné pouze hráčům s označením Sprout. Po odstranění symbolu hráč ztrácí tyto výhody a omezení.

 4. Mohu přestat být označen jako Sprout?

  Ne, označení Sprout je přidělováno automaticky novým hráčům a nelze ho dobrovolně odstranit. Musíte splnit podmínky pro jeho odebrání, jak jsou popsány výše.

 5. Je Sprout systém k dispozici na všech serverech?

  Ano, Sprout systém je dostupný na všech serverech ve hře FFXIV a je určen pro nové hráče, bez ohledu na server, na kterém hrají.

Závěr

Systém Sprout ve hře FFXIV je užitečným nástrojem pro nové hráče, který jim pomáhá zorientovat se ve světě Eorzea. Poskytuje výhody, jako jsou bonusové zkušenosti a komunikační kanály, ale také omezení, jako jsou restrikce na obchodování a PvP aktivitách. Sprout symbol zmizí, jakmile hráč dosáhne určité úrovně, dokončí hlavní příběh nebo překročí časový limit. Je důležité si uvědomit, že výhody a omezení Sprout systému jsou přístupné pouze hráčům s tímto označením.

Napsat komentář