Scéna s černým labutím Natalie Portman

Ve filmu „Černá labuť“ z roku 2010 ztvárnila Natalie Portman hlavní roli baletky Niny Sayers, která je posedlá touhou stát se představitelkou dvojrole v baletu Labutí jezero. Jedna z nejznámějších scén ve filmu je právě ta, ve které Nina předvádí svůj výkon jako černá labuť. Tato scéna je plná emocí, symboliky a technicky náročných tanečních pohybů. V tomto článku se podrobněji podíváme na tuto scénu a všechny důležité podtéma, která je nezbytné pokrýt.

1. Představení filmu „Černá labuť“

Předtím, než se ponoříme do podrobností scény s černým labutím, je důležité seznámit se s filmem „Černá labuť“ jako celkem. Tento psychologický thriller režiséra Darrena Aronofského se zaměřuje na temnou stránku baletního světa a postupný úpadek hlavní hrdinky Niny, která se snaží dosáhnout dokonalosti a dosáhnout svých uměleckých ambicí. Film získal mnoho pozitivních ohlasů a Natalie Portman za svůj výkon získala Oscara za nejlepší herečku.

2. Charakteristika postavy Niny Sayers

Nina Sayers je ambiciózní a talentovaná baletka, která je perfekcionistkou a vysoce sebevědomou v roli bílé labutě, ale zároveň se potýká s vnitřními démony a nedostatkem sebedůvěry při ztvárnění černé labutě. Její postava je hluboce komplexní a představuje boj mezi její naivní a nevinnou stránkou a temnou, vášnivou a destruktivní částí její osobnosti.

2.1 Vývoj postavy Niny

Nina se postupně vyvíjí během filmu a její vnitřní konflikt a strasti jsou zobrazeny skrze taneční scény. Její transformace z bílé labutě na černou labuť je klíčovým prvkem filmu a vrcholí právě v této slavné scéně.

3. Symbolika scény s černým labutím

Scéna s černým labutím je plná symboliky, která odráží vnitřní boj Niny a její přeměnu. Následující tabulka shrnuje hlavní symboly a jejich význam ve scéně:

Symbol Význam
Křídla Svoboda, odvaha, přeměna
Krvavá zranění Bolest, oběť, umělecká vášeň
Zrcadlo Dvojznačnost, odraz temné stránky
Labuť Krása, elegance, dualita

4. Taneční techniky ve scéně

Scéna s černým labutím vyžaduje od Natalie Portman nejen herecký výkon, ale také vynikající taneční dovednosti. Některé z hlavních tanečních technik, které jsou ve scéně použity, jsou:

 • Plié – ohnutí a natažení nohou ve stojce
 • Pirueta – rychlé otočení kolem vlastní osy
 • Arabeska – noha vztyčená vzadu s rovným kolenem
 • Grand jeté – velký skok do předklonu s roztaženýma nohama
 • Port de bras – pohyb rukou a paží

5. Filmová technika a vizuální efekty

Režisér Darren Aronofsky ve scéně s černým labutím využívá různé filmové techniky a vizuální efekty k podpoře temné a hypnotické atmosféry. Některé z technik použitých ve scéně jsou:

 1. Rychlé střihy mezi záběry – zvyšuje napětí a rychlost scény
 2. Temné a kontrastní osvětlení – vytváří stínové a dramatické prostředí
 3. Blízké záběry na Natalie Portman – zvýrazňuje její emocionální prožitek
 4. Speciální efekty s krví – symbolické zobrazení bolesti a oběti

6. Hudba ve scéně

Hudba je významným prvkem ve scéně s černým labutím a podporuje emocionální prožitek diváka. Hudbu k filmu složil Clint Mansell a některé z nejvýraznějších hudebních motivů ve scéně jsou:

 • „Swan Lake“ od Petra Iljiče Čajkovského – klasická baletní skladba, která propojuje film s baletním světem
 • „Perfection“ – původní skladba složená Clintem Mansellem speciálně pro tuto scénu, která zesiluje napětí a emocionální náboj

Časté otázky a odpovědi

1. Jak dlouho trvalo Natalie Portman naučit se taneční scénu s černým labutím?

Natalie Portman se na přípravu na roli baletky Niny Sayers věnovala intenzivně po dobu přibližně jednoho roku. Během tohoto období se seznámila s baletními technikami a pracovala s profesionálními tanečníky, aby dosáhla potřebné úrovně dovedností. Scéna s černým labutím byla pečlivě připravována a trénována po dobu několika týdnů před natáčením.

2. Byla Natalie Portman skutečně vystavena zraněním během natáčení této scény?

Ano, během natáčení scény s černým labutím Natalie Portman utrpěla několik menších zranění. Tato zranění však byla spíše důsledkem intenzivního tréninku a opakovaných tanečních pohybů než přímého nebezpečí z natáčení. Její oddanost a obětavost pro roli byly opětovně oceněny.

3. Byla Natalie Portman nahrazena profesionální tanečnicí ve scéně s černým labutím?

Ve většině scén s černým labutím Natalie Portman tancuje sama. Nicméně v některých obtížných a technicky náročných pasážích byla nahrazena profesionální baletkou. Tato kombinace umožnila dosáhnout nejlepšího výsledku a zároveň zachovat autentičnost hereččina výkonu.

4. Jaké ocenění získala Natalie Portman za svůj výkon ve filmu „Černá labuť“?

Natalie Portman získala za svůj výkon ve filmu „Černá labuť“ mnoho ocenění, včetně Oscara za nejlepší herečku. Toto ocenění bylo vrcholem její kariéry a potvrzením jejího talentu a oddanosti umění.

5. Jaký je význam scény s černým labutím v rámci celého filmu?

Scéna s černým labutím je vrcholem filmu „Černá labuť“ a představuje klíčový moment, ve kterém Nina dosáhne svého uměleckého vrcholu a zároveň se stane obětí své vlastní vášně. Tato scéna symbolicky ukazuje nejen její přeměnu, ale také tragický osud hlavní postavy.

6. Jaké jsou hlavní téma a poselství filmu „Černá labuť“?

Hlavním tématem filmu „Černá labuť“ je temnota a destruktivita lidského umění. Film přináší pohled do nitra umělkyně a ukazuje, jak snaha o dokonalost a ambice mohou vést k úpadku a ztrátě osobnosti. Poselstvím filmu je také to, že vnitřní boj a obětování jsou neodmyslitelnou součástí cesty za uměleckým úspěchem.

Závěr: Scéna s černým labutím ve filmu „Černá labuť“ je zásadním momentem, který zobrazuje vnitřní boj hlavní postavy Niny Sayers a její transformaci z bílé labutě na temnou černou labuť. Tato scéna je plná symboliky, tanečních technik, filmových efektů a hudebních motivů, které společně přispívají k vytvoření silného emocionálního zážitku. Natalie Portman za svůj výkon získala mnoho ocenění a tato scéna je jedním z vrcholů její herecké kariéry.


Napsat komentář