Princip mikroekonomie Mankiw 6. vydání PDF

Úvod

Vítáme vás u tohoto podrobného článku, který se zaměřuje na principy mikroekonomie podle Mankiwa ve své 6. vydání. Tato kniha je jedním z nejdůležitějších zdrojů pro studium mikroekonomie a poskytuje ucelený přehled o základních principech a konceptech této disciplíny. V tomto článku se podíváme na nejdůležitější témata, která kniha pokrývá.

1. Základy mikroekonomie

V první části knihy Mankiw vysvětluje základní pojmy a principy mikroekonomie. Zabývá se zákonem nabídky a poptávky, elasticitou, tržní rovnováhou a dalšími klíčovými koncepty mikroekonomie.

1.1 Zákon nabídky a poptávky

Zákon nabídky a poptávky je základním kamenem mikroekonomie. Tento zákon popisuje vztah mezi cenou zboží a množstvím, které je ochotno lidé nakoupit či prodat. V této části se dozvíte, jaký vliv mají změny nabídky a poptávky na tržní ceny a jak se tyto změny odrážejí v ekonomických modelech.

1.2 Elasticita

Elasticita je dalším důležitým konceptem mikroekonomie. V této části se dozvíte, jakým způsobem se mění poptávka nebo nabídka v reakci na změny ceny a jak se mění tržní rovnováha v závislosti na elasticitě. Mankiw také vysvětluje rozdíly mezi cenovou a křížovou elasticitou a jak se tyto ukazatele využívají v praxi.

2. Tržní struktury

Druhá část knihy se zaměřuje na různé tržní struktury, které existují v mikroekonomii. Mankiw popisuje monopol, oligopol, monopolistickou konkurenci a dokonalou konkurenci a analyzuje jejich charakteristiky, výhody a nevýhody.

2.1 Monopol

Monopol je forma tržní struktury, kdy jediný prodejce ovládá trh. V této části se dozvíte, jaké jsou příčiny vzniku monopolu, jakým způsobem monopol ovlivňuje ceny a jak se dá řešit problém s výskytem monopolu.

2.2 Oligopol

Oligopol je forma tržní struktury, ve které na trhu působí několik málo prodejců. V této části se dozvíte, jakým způsobem oligopol ovlivňuje ceny a jaké jsou strategie, které mohou oligopolisté používat k maximalizaci svých zisků.

3. Trh práce a mzdy

Třetí část knihy se zaměřuje na trh práce a problematiku mezd. Mankiw vysvětluje, jak funguje trh práce, jaké jsou faktory ovlivňující nabídku a poptávku po pracovní síle a jak se utváří mzdy na trhu práce.

3.1 Nabídka a poptávka po pracovní síle

V této části se dozvíte, jaké jsou faktory ovlivňující nabídku a poptávku po pracovní síle a jaké jsou důsledky změn těchto faktorů pro mzdy a zaměstnanost. Mankiw také vysvětluje koncept marginální produktivity práce a jeho vliv na mzdy.

3.2 Nezaměstnanost

Nezaměstnanost je významným tématem v mikroekonomii. V této části se dozvíte, jakou roli hraje nezaměstnanost na trhu práce a jaké jsou její různé formy. Mankiw také popisuje, jak může ekonomika dosáhnout plné zaměstnanosti.

4. Externality a veřejné statky

Čtvrtá část knihy se zabývá externality a veřejnými statky. Mankiw vysvětluje, jak externality ovlivňují tržní rovnováhu a jaké jsou různé způsoby, jak se s nimi vypořádat. Dále se zaměřuje na veřejné statky a jejich specifické charakteristiky.

4.1 Externality

Externality je situace, kdy činnost jednoho aktéra ovlivňuje blaho jiných aktérů, a to bez jejich souhlasu nebo bez možnosti účtovat za tyto efekty. V této části se dozvíte, jak externality ovlivňují tržní rovnováhu a jaké jsou možnosti, jak se s nimi vypořádat, například pomocí daní nebo vládní regulace.

4.2 Veřejné statky

Veřejné statky jsou statky, které jsou poskytovány veřejností a jejich spotřeba není vyloučitelná ani rivalitní. V této části se dozvíte, jaké jsou specifické charakteristiky veřejných statků a jakým způsobem se řeší jejich poskytování a financování.

5. Zkratky a závěr

V poslední části knihy se Mankiw zaměřuje na různé zkratky a pojmy používané v mikroekonomii. V této části se dozvíte, co znamenají zkratky jako GDP, CPI, PPC a další. Nakonec autor shrnuje hlavní myšlenky knihy a dává čtenářům souhrn důležitých poznámek.

Často kladené otázky (FAQs)

1. Jaké jsou nejdůležitější témata, která kniha pokrývá?

Kniha Mankiwa se zaměřuje na základní principy mikroekonomie, tržní struktury, trh práce a mzdy, externality a veřejné statky. Autor vysvětluje klíčové koncepty a principy těchto oblastí a poskytuje čtenářům ucelený přehled o mikroekonomii.

2. Proč je důležité studovat mikroekonomii?

Mikroekonomie je důležitou disciplínou, která se zabývá chováním jednotlivých ekonomických subjektů, jako jsou domácnosti, firmy a vlády. Studium mikroekonomie umožňuje porozumět tomu, jak se rozhodování jednotlivců ovlivňuje ekonomické rozhodování na širší úrovni a jakým způsobem interakce mezi jednotlivci ovlivňují tržní ceny, míru zaměstnanosti a další ekonomické ukazatele.

3. Jaká je cena knihy Principy mikroekonomie Mankiw 6. vydání?

Cena knihy může být různá v závislosti na prodejci a formátu (tištěná kniha nebo elektronická verze). Doporučená cena knihy Principy mikroekonomie Mankiw 6. vydání se pohybuje kolem 800 Kč.

Závěr

Principy mikroekonomie Mankiw 6. vydání je důležitým zdrojem pro studium mikroekonomie. Tato kniha poskytuje čtenářům ucelený přehled o základních principech a konceptech mikroekonomie a vysvětluje klíčové témata, jako je zákon nabídky a poptávky, tržní struktury, trh práce a mzdy, externality a veřejné statky. Doufáme, že tento článek vám pomohl získat lepší představu o obsahu této knihy a o důležitosti studia mikroekonomie.

Napsat komentář