Jak rozložit blok v AutoCAD

V tomto článku se naučíte, jak rozložit blok v programu AutoCAD. Rozložení bloku je užitečnou funkcionalitou, která umožňuje transformovat blok na jednotlivé prvky, což je užitečné při úpravách a editacích výkresů. Postupujte podle následujících kroků, abyste se naučili, jak používat tuto funkci efektivně.

Zapnutí editoru bloků

Než budete moci rozložit blok, musíte nejprve zapnout editor bloků v programu AutoCAD. Postupujte následovně:

 1. Otevřete výkres, ve kterém se nachází blok, který chcete rozložit.
 2. Klikněte na kartu „Editor bloků“ v horním panelu AutoCADu.
 3. Vyberte blok, který chcete rozložit, kliknutím na něj.
 4. Klikněte na tlačítko „Upravit blok“.

Rozložení bloku

Po zapnutí editoru bloků můžete začít s rozložením bloku. Následující kroky vysvětlují, jak to provést:

 1. Vyberte blok, který chcete rozložit, kliknutím na něj.
 2. Klikněte na tlačítko „Rozložit“ v panelu „Domov“.
 3. Vyberte typ rozložení, který chcete použít, jako je například „Rozložit na prvky“.
 4. Potvrďte svůj výběr kliknutím na tlačítko „OK“.
 5. AutoCAD rozloží blok na jednotlivé prvky.

Úprava rozložených prvků

Po rozložení bloku můžete upravovat jednotlivé prvky podle svých potřeb. Následující kroky vysvětlují, jak to provést:

 1. Vyberte jeden z rozložených prvků kliknutím na něj.
 2. Klikněte na tlačítko „Upravit“ v panelu „Domov“.
 3. Proveďte požadované úpravy, jako je posunutí, otočení nebo změna vlastností prvku.
 4. Potvrďte provedené úpravy kliknutím na tlačítko „OK“.

Sloučení rozložených prvků

Pokud jste provedli úpravy na rozložených prvcích a chcete je sloučit zpět do bloku, postupujte následovně:

 1. Vyberte všechny prvky, které chcete sloučit do bloku.
 2. Klikněte na tlačítko „Sloučit“ v panelu „Editor bloků“.
 3. Potvrďte svůj výběr kliknutím na tlačítko „OK“.
 4. AutoCAD sloučí vybrané prvky do bloku.

Uložení změn

Po dokončení úprav a rozložení bloku je důležité uložit provedené změny výkresu. Abyste toho dosáhli, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko „Uložit“ v horním panelu AutoCADu.
 2. Vyberte umístění, kam chcete uložit výkres, a zadejte mu vhodný název.
 3. Klikněte na tlačítko „Uložit“ pro potvrzení.

Časté dotazy (FAQ)

1. Co je blok v AutoCADu?

Blok v AutoCADu je skupina prvků, které jsou spojeny do jednoho celku. Blok může obsahovat různé prvky, jako jsou linie, tvary, text nebo další bloky. Rozložením bloku se tento celek rozpadne na jednotlivé prvky.

2. Jak mohu vytvořit blok v AutoCADu?

Abyste vytvořili blok v AutoCADu, postupujte takto:

 1. Vyberte prvky, které chcete začlenit do bloku.
 2. Klikněte na tlačítko „Vytvořit blok“ v panelu „Editor bloků“.
 3. Zadejte název bloku a specifikujte další možnosti, pokud je to nutné.
 4. Klikněte na tlačítko „OK“ pro vytvoření bloku.

3. Jak mohu upravit blok v AutoCADu?

Chcete-li upravit existující blok v AutoCADu, postupujte takto:

 1. Zapněte editor bloků kliknutím na kartu „Editor bloků“ v horním panelu.
 2. Vyberte blok, který chcete upravit, kliknutím na něj.
 3. Klikněte na tlačítko „Upravit blok“ v panelu „Editor bloků“.
 4. Vykonejte požadované úpravy bloku.
 5. Klikněte na tlačítko „OK“ pro potvrzení provedených změn.

4. Jak mohu kopírovat blok v AutoCADu?

Pro zkopírování bloku v AutoCADu postupujte takto:

 1. Vyberte blok, který chcete zkopírovat, kliknutím na něj.
 2. Klikněte na tlačítko „Kopírovat“ v panelu „Domov“.
 3. Vyberte umístění, kam chcete umístit kopii bloku.
 4. Klikněte na tlačítko „OK“ pro potvrzení.

5. Jak mohu převést blok zpět na prvky v AutoCADu?

Pokud chcete převést blok zpět na jednotlivé prvky v AutoCADu, postupujte následovně:

 1. Zapněte editor bloků kliknutím na kartu „Editor bloků“ v horním panelu.
 2. Vyberte blok, který chcete převést na prvky, kliknutím na něj.
 3. Klikněte na tlačítko „Rozložit“ v panelu „Domov“.
 4. Vyberte typ rozložení, například „Rozložit na prvky“.
 5. Potvrďte svůj výběr kliknutím na tlačítko „OK“.

6. Jak mohu odstranit blok z výkresu v AutoCADu?

Chcete-li odstranit blok z výkresu v AutoCADu, postupujte následovně:

 1. Vyberte blok, který chcete odstranit, kliknutím na něj.
 2. Klikněte na tlačítko „Smazat“ v panelu „Domov“.
 3. Potvrďte smazání bloku kliknutím na tlačítko „OK“.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak rozložit blok v programu AutoCAD. Využití této funkce vám umožní efektivně upravovat a editovat výkresy. Nezapomeňte, že před rozložením bloku musíte zapnout editor bloků a po provedení změn je důležité uložit výkres. Doufáme, že tyto informace vám pomohou v práci s AutoCADem.


Napsat komentář