Ocenění slonovinových figurín

Slonovinové figuríny jsou vzácnými a ceněnými uměleckými díly. Jejich hodnota je ovlivněna mnoha faktory, jako je věk, původ, umělecká kvalita a stav figuríny. V tomto článku se podrobně podíváme na to, jak se určuje hodnota slonovinových figurín a jaké jsou hlavní faktory, které ji ovlivňují.

1. Materiál a technika zpracování

Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících hodnotu slonovinových figurín je samotný materiál, ze kterého jsou vyrobeny. Slonovina je velmi ceněný materiál, který pochází z přírodních slonových klů. Figuríny vyrobené ze staršího a kvalitnějšího slonového klů jsou obvykle hodnotnější než ty, které pocházejí z novějších klů.

Technika zpracování je dalším důležitým faktorem. Ručně vyrobené figuríny s jemnými detaily a dokonalými proporcemi jsou obvykle hodnotnější než ty, které jsou hromadně vyráběny stroji.

2. Umělecká kvalita

Umělecká kvalita figuríny má obrovský vliv na její hodnotu. Figuríny vyrobené zkušenými a renomovanými umělci jsou většinou ceněnější než ty, které jsou vytvořeny méně známými umělci. Kvalita sochařského zpracování, detaily, vyjádření emocí a estetická hodnota jsou faktory, které určují uměleckou kvalitu figuríny.

3. Věk figuríny

Věk figuríny má také vliv na její hodnotu. Starší figuríny mají obvykle vyšší hodnotu, zejména pokud jsou vzácné a pocházejí z určité historické doby. Figuríny z 19. století a dřívějších období jsou pro sběratele velmi zajímavé a mohou dosahovat vysokých cen na trhu.

4. Provenance

Původ figuríny je dalším důležitým faktorem ovlivňujícím její hodnotu. Figuríny s doložitelným a zajímavým původem jsou obvykle ceněnější než ty, jejichž původ není známý. Pokud figurína pochází od slavného sochaře, byla vystavena v prestižní galerii nebo byla součástí významné sbírky, může to výrazně zvýšit její hodnotu.

5. Stav figuríny

Stav figuríny je dalším faktorem, který ovlivňuje její hodnotu. Figuríny v dobrém stavu, bez poškození nebo oprav, jsou obvykle ceněnější než ty, které mají viditelná poškození. Dokonce i menší praskliny nebo ztráty drobných částí mohou výrazně snížit hodnotu figuríny.

6. Tržní poptávka a nabídka

Jakákoli sběratelská položka, včetně slonovinových figurín, je ceněna na základě poptávky a nabídky na trhu. Pokud je poptávka po určitém typu figuríny vysoká a nabídka je omezená, může to výrazně zvýšit její hodnotu. Naopak, pokud je nabídka převyšuje poptávku, hodnota figuríny se může snížit. Sběratelský trh je proměnlivý a může se lišit podle módy, trendy a zájmů sběratelů.

7. Certifikace a odborné ocenění

Certifikace a odborné ocenění mohou také ovlivnit hodnotu slonovinové figuríny. Existují organizace a odborníci, kteří se specializují na posuzování a hodnocení uměleckých děl, včetně slonovinových figurín. Certifikace od renomované organizace nebo ocenění za výjimečnou kvalitu mohou zvýšit důvěru a hodnotu figuríny na trhu.

Často kladené otázky (FAQ)

 1. Jak se určuje věk slonovinové figuríny?

  Určení věku slonovinové figuríny může být obtížné. Experti se spoléhají na různé faktory, jako je styl zpracování, použité techniky, patina a historické informace o figuríně. Radiokarbonové datování může být také použito k určení věku slonoviny.

 2. Kde je nejlepší místo pro prodej slonovinových figurín?

  Prodej slonovinových figurín je nejlépe provádět prostřednictvím specializovaných a renomovaných aukčních domů, galerií nebo sběratelských veletrhů. Tyto instituce mají zkušenosti s prodejem vzácných uměleckých děl a mohou zajistit spravedlivé ocenění figuríny.

 3. Je legální vlastnit slonovinové figuríny?

  Legality vlastnictví slonovinových figurín se liší podle zemí a místních zákonů. V některých zemích je vlastnictví a obchod se slonovinou zcela zakázán, zejména pokud pochází z nelegálního lovu slonů. Je důležité se seznámit s místními zákony a nařízeními týkajícími se slonovinových výrobků.

 4. Může být slonovinová figurína restaurována?

  Ano, slonovinové figuríny mohou být restaurovány odborníky, aby se vrátily do původního stavu. Restaurace může zahrnovat opravy poškození, čištění nebo doplňování chybějících částí. Je však důležité, aby restaurování bylo provedeno odborníkem, který má zkušenosti s prací s takovýmto křehkým materiálem.

 5. Co dělat, pokud mám slonovinovou figurínu?

  Pokud vlastníte slonovinovou figurínu, je doporučeno vyhledat odbornou pomoc a ocenění od specializovaného sběratele, aukčního domu nebo experta na umělecká díla. Tito odborníci vám mohou poskytnout informace o hodnotě a možnostech prodeje nebo pojištění figuríny.

Závěr

Ocenění slonovinových figurín je komplexní proces, který zahrnuje mnoho faktorů. Materiál, umělecká kvalita, věk, původ, stav, tržní poptávka a nabídka, certifikace a odborné ocenění hrají všechny důležitou roli při určování hodnoty figuríny. Je důležité mít na paměti, že hodnota figuríny se může měnit v čase a je ovlivněna módními trendy a zájmy sběratelů. Pokud vlastníte slonovinovou figurínu, doporučuje se vyhledat odbornou pomoc při určování její hodnoty a při rozhodování o dalších krocích, jako je prodej nebo pojištění.

Napsat komentář