Jak zahodit předmět v Oblivionu PC

Oblivion je populární RPG hra vyvinutá společností Bethesda Game Studios. Jednou z důležitých činností, které můžete ve hře provádět, je zahazování nepotřebných předmětů. Tento článek vám poskytne podrobný návod, jak správně zahodit předměty v Oblivionu na PC.

1. Otevřete inventář

Prvním krokem je otevřít inventář postavy. Můžete tak učinit stisknutím klávesy „I“ na klávesnici nebo kliknutím na ikonu inventáře v hlavním menu.

1.1. Klávesová zkratka „I“

Stisknutím klávesy „I“ na klávesnici se otevře inventář postavy. To je nejrychlejší způsob, jak se dostat k inventáři a zahodit nepotřebné předměty.

1.2. Ikona inventáře v hlavním menu

Alternativním způsobem, jak se dostat k inventáři, je kliknout na ikonu inventáře, která se nachází v hlavním menu hry. Po kliknutí se otevře inventární obrazovka.

2. Vyberte nepotřebný předmět

Po otevření inventáře musíte vybrat předmět, který chcete zahodit. Můžete to udělat tak, že kliknete na předmět levým tlačítkem myši.

2.1. Kategorie předmětů

V inventáři jsou předměty rozděleny do různých kategorií, jako jsou zbraně, brnění, lektvary, klíče a další. Použijte přepínače kategorií, abyste se snadno dostali k předmětu, který chcete zahodit.

2.2. Prohlédnutí předmětu

Před zahozením předmětu je dobré si ho nejdříve prohlédnout. Kliknutím pravým tlačítkem myši na předmět se zobrazí jeho detailní informace, jako je váha, hodnota a další vlastnosti.

3. Zahoďte předmět

Po výběru nepotřebného předmětu musíte ho zahodit. Existují dva způsoby, jak toho dosáhnout.

3.1. Drag-and-Drop

První způsob je přetáhnout předmět z inventáře do hry. Držte levé tlačítko myši na předmětu a přesuňte ho na požadované místo ve hře. Poté pusťte tlačítko myši a předmět se odstraní z inventáře.

3.2. Použití kontextové nabídky

Druhý způsob zahrnuje použití kontextové nabídky. Klikněte pravým tlačítkem myši na předmět a zobrazí se nabídka s různými možnostmi. Vyberte možnost „Zahodit“ a potvrďte akci. Předmět bude z inventáře odstraněn.

4. Potvrďte zahození předmětu

Po zvolení metody zahození předmětu se objeví potvrzovací okno. Abyste předmět skutečně zahodili, klikněte na tlačítko „Ano“ nebo potvrďte akci jiným způsobem.

5. Zkontrolujte, že předmět byl zahozen

Po zahození předmětu se ujistěte, že byl skutečně odstraněn z inventáře. Zavřete inventář a zkontrolujte, jestli se předmět již nezobrazuje.

6. Opakování procesu pro další předměty

Pokud máte více nepotřebných předmětů, opakujte výše popsaný proces pro každý z nich. Otevřete inventář, vyberte předmět, zahoďte ho a potvrďte akci.

7. Uklidněte se

Po úspěšném zahození nepotřebných předmětů si oddechněte a pokračujte ve hraní Oblivionu s lehčím inventářem.

Často kladené otázky

FAQ 1: Co bych měl dělat, pokud nechci předmět zahodit, ale prodat?

Pokud nechcete předmět zahodit, ale raději ho prodat, existuje několik možností. Můžete navštívit obchodníka a nabídnout mu předmět k prodeji. Další možností je použít předmět v rámci craftingového systému hry a vytvořit z něj nový předmět, který můžete prodat nebo použít. Nakonec můžete také využít možnosti obchodování s jinými hráči v rámci multiplayer módu hry.

FAQ 2: Co se stane, pokud zahodím důležitý předmět?

Pokud omylem zahodíte důležitý předmět, který je klíčový pro dokončení určité questové linky nebo pro postup ve hře, můžete se dostat do problémů. V takovém případě můžete zkusit kontaktovat technickou podporu hry a popsat jim svou situaci. Možná vám budou schopni poradit, jak vyřešit problém nebo obnovit ztracený předmět.

FAQ 3: Je možné zahodit předměty, které jsou součástí úkolů nebo misí?

Obecně byste neměli zahazovat předměty, které jsou součástí úkolů nebo misí. Tyto předměty mohou být klíčové pro dokončení daného úkolu a zahozením byste mohli ztratit možnost ho splnit. Pokud si nejste jisti, zda je bezpečné předmět zahodit, raději si jej ponechte v inventáři, dokud nebudete mít jistotu.

Závěr

Zahazování nepotřebných předmětů je důležitou součástí hraní Oblivionu na PC. Doufáme, že tento podrobný návod vám pomohl naučit se, jak správně zahodit předměty a udržet si inventář v pořádku. Buďte však opatrní a pečlivě zvažujte, zda je vhodné předmět zahodit, aby nedošlo k nežádoucím důsledkům ve hře.

Napsat komentář