Polka dot spider: Nejpodrobnější průvodce tímto fascinujícím pavoukem

Pavouci jsou fascinující tvorové, kteří nás přitahují svou různorodostí a neuvěřitelnými schopnostmi. Jedním z nejzajímavějších pavouků je pavouk s polokoule. V tomto článku se podíváme na tento pavouk v detailu, prozkoumáme jeho vzhled, chování, biologii a mnoho dalšího.

Vzhled pavouka s polokoule

Pavouk s polokoule, scientifickým jménem Theridion varians, je malý pavouk se zářivě zbarveným tělem a charakteristickými polokoulemi na zádech. Samice dorůstá délky kolem 5 mm, zatímco samci jsou o něco menší. Tělo pavouka je pokryto hustými chlupy a jeho zbarvení se liší podle druhu. Nejobvyklejší barvy jsou černá, bílá, červená a žlutá.

Polokoule na zádech

Polokoule, které tvoří charakteristický vzor na zádech pavouka s polokoule, jsou vlastně zvláštní orgány nazývané ‚abdominální tuberkle‘. Tyto tuberkle jsou vybaveny žlázami, které produkují specifickou tekutinu, která slouží k ochraně pavouka před predátory. Barva a tvar polokoulí se liší mezi jednotlivými druhy pavouků s polokoulí.

Biologie a chování

Pavouk s polokoule je noční tvor, který se většinou skrývá ve své sítě během dne a za soumraku se vydává na lov. Jeho hlavním zdrojem potravy jsou drobní hmyz, jako jsou mouchy, komáři a vosy. Pavouk s polokoule si staví sítě o průměru kolem 10 cm, které jsou velmi pevné a odolné. Tyto sítě jsou také výrazně označeny polokoulemi, které slouží k přilákání kořisti.

Životní cyklus

Po páření samice pavouka s polokoule klade vajíčka do kokonu, který pečlivě střeží. Po několika týdnech se z vajíček vylíhnou malí pavouci, kteří zůstávají v kokonu, dokud nedosáhnou dostatečné velikosti. Poté se mladí pavouci rozptýlí, aby si našli vlastní teritorium a postavili vlastní sítě.

Ekosystém a výskyt

Pavouk s polokoule je rozšířený po celém světě, s výjimkou pár izolovaných oblastí. Oblíbeným prostředím pro pavouky s polokoulí jsou zahrady, lesy a louky. Vyskytují se také ve městských oblastech, kde staví své sítě na balkonech, oknech a podobných místech. Pavouci s polokoulí jsou důležitou součástí ekosystému, protože pomáhají regulovat populaci hmyzu.

Vzájemné vztahy s predátory a kořistí

Pavouk s polokoule je kořistí pro různé druhy ptáků, ještěrek a dalších pavouků. Na druhou stranu slouží jako predátor pro drobný hmyz. Vztahy mezi pavouky s polokoulí a jejich predátory a kořistí jsou složité a závisí na mnoha faktorech, jako je dostupnost potravy a úkrytů.

FAQ

1. Jak se pavouci s polokoulí rozmnožují?

Pavouci s polokoulí se rozmnožují pohlavním způsobem. Samci po páření zemřou a samice klade vajíčka do kokonů, které chrání až do vylíhnutí mladých pavouků.

2. Jsou pavouci s polokoulí nebezpeční pro lidi?

Pavouci s polokoulí jsou obecně neškodní pro člověka. Je velmi nepravděpodobné, že by napadli člověka a jejich jed není pro nás nebezpečný.

3. Jak dlouho pavouk s polokoulí žije?

Životnost pavouků s polokoulí se liší podle druhu, ale obecně žijí několik měsíců až několik let.

4. Jaké jsou hlavní přirozené nepřátele pavouků s polokoulí?

Pavouci s polokoulí mají různé přirozené nepřátele, včetně ptáků, ještěrek a dalších pavouků. Tito predátoři se živí jak pavouky, tak jejich vajíčky.

5. Jaké jsou nejrozšířenější druhy pavouků s polokoulí?

Mezi nejrozšířenější druhy pavouků s polokoulí patří Theridion varians, Theridion nigroannulatum a Theridion pictum.

6. Jak se pavouk s polokoulí brání před predátory?

Pavouk s polokoule se brání před predátory tím, že vypouští klejotvornou tekutinu ze svých polokoulí. Tato tekutina slouží jako ochrana a odpuzuje predátory.

Závěr

Pavouk s polokoule je fascinující tvor, který si zaslouží naši pozornost. Jeho vzhled, biologie, chování a role v ekosystému jsou ohromující. Tento pavouk je důležitým článkem v potravních řetězcích a jeho polokoule jsou charakteristickým znakem. Doufáme, že tento článek vám poskytl podrobný pohled na pavouka s polokoulí a jeho svět.

Napsat komentář