Republika Benátská mapa

Republika Benátská, často nazývaná také Benátská republika, byla mocným státem v období středověku a raného novověku. Sídlila ve městě Benátky na severovýchodě Itálie a její území zahrnovalo nejen Benátskou lagunu, ale také rozsáhlé oblasti na pevninské Itálii a východním Středomoří.

Vznik a rozšíření

Republika Benátská vznikla v roce 697, kdy byly benátské ostrovy osvobozeny od byzantské nadvlády. Postupně se rozšířila a získala kontrolu nad dalšími územími, jako například Istrií, Dalmácií, Korfu a dalšími ostrovy v Jaderském moři.

Územní rozloha

Benátská republika měla rozsáhlé území, které zahrnovalo především Benátskou lagunu a vnitrozemské oblasti severovýchodní Itálie. Mezi nejvýznamnější města patřily Benátky, Padova, Verona a Vicenza. Republika také ovládala strategické přístavy na východním Středomoří, jako například Dubrovník a Kreta.

Benátská laguna

Benátská laguna je rozsáhlá sladkovodní laguna, která se nachází na severovýchodě Itálie. Tvoří základnu pro město Benátky a je jedinečným přírodním a kulturním dědictvím. Laguna je rozdělena na hlavní část nazývanou Laguna Veneta a menší laguny, které ji obklopují.

Správní členění

Republika Benátská byla správně rozdělena na provincie, které se nazývaly podesta a poté proveder. Každá provincie měla svého správce, který zastupoval místní vládu. Tyto územní jednotky měly vlastní legislativu a správní pravomoci.

Provincie Benátské republiky

  • Benátky
  • Padova
  • Verona
  • Vicenza
  • Treviso
  • Belluno
  • Rovigo
  • Brescia
  • Bergamo
  • Cremona

Benátky

Benátky, hlavní město republiky, se nacházely na několika ostrovech v Benátské laguně. Město bylo známé pro své kanály, mosty a bohatou kulturu. Benátky byly také důležitým obchodním centrem a sídlem vlády Republiky Benátské.

Význam Benátské republiky

Benátská republika byla významným politickým, ekonomickým a kulturním centrem ve středověké a raně novověké Evropě. Její bohatství a moc byly založeny na obchodu, zejména na obchodu s Východem.

Obchodní cesty

Benátky se staly klíčovým uzlem pro obchodní cesty mezi Evropou a Východem. Benátská republika měla monopol na obchod s luxusními východními produkty, jako bylo hedvábí, koření a drahé kameny. Tyto produkty byly dováženy do Benátek přes Středozemní moře a poté distribuovány po celé Evropě.

Středozemní moře

Středozemní moře hrálo klíčovou roli v obchodních trasách Benátské republiky. Benátky měly kontrolu nad důležitými přístavy, které sloužily jako výchozí body pro obchodní lodě. Tyto přístavy zahrnovaly Dubrovník, Kreta, Korfu a další ostrovy v Jaderském moři.

Konec Benátské republiky

Benátská republika zažila postupný úpadek v průběhu 18. století. Konflikty s ostatními evropskými mocnostmi, zejména s Osmanskou říší, oslabily moc Benátské republiky. Nakonec v roce 1797 byla Benátská republika napadena francouzskými vojsky a její území bylo rozděleno mezi Rakousko a Francii.

Konečný rozpad

V roce 1866 bylo Benátsko připojeno k Italskému království a Benátská republika tak definitivně zanikla. Přesto však zůstává jako důležitá historická a kulturní památka, kterou můžeme objevovat na mapách i v muzeích.

FAQs

Jaké území zahrnovala Benátská republika?

Benátská republika zahrnovala Benátskou lagunu, vnitrozemské oblasti severovýchodní Itálie a strategické přístavy na východním Středomoří.

Která města byla nejvýznamnější v Benátské republice?

Mezi nejvýznamnější města v Benátské republice patřily Benátky, Padova, Verona a Vicenza.

Jaké bylo správní členění Benátské republiky?

Benátská republika byla rozdělena na provincie, které se nazývaly podesta a poté proveder. Každá provincie měla svého správce a vlastní legislativu.

Kolik provincií měla Benátská republika?

Benátská republika měla celkem 10 provincií, mezi něž patřily například Benátky, Padova, Verona, Vicenza, Treviso, Belluno, Rovigo, Brescia, Bergamo a Cremona.

Kdy a jak skončila Benátská republika?

Benátská republika skončila v roce 1797, kdy byla napadena francouzskými vojsky. Její území bylo rozděleno mezi Rakousko a Francii. Definitivně pak Benátská republika zanikla v roce 1866, kdy bylo Benátsko připojeno k Italskému království.

Závěr

Republika Benátská byla významným státem v historii Evropy. Její území zahrnovalo rozsáhlé oblasti severovýchodní Itálie a východního Středomoří. Benátská republika byla známá svým bohatstvím a mocí, které byly založeny na obchodě a kontrolu nad strategickými přístavy. Navzdory svému konci zůstává jako důležitá historická a kulturní památka.

Napsat komentář