Bílá velryba v Urban Dictionary

Urban Dictionary je online slovník slangových výrazů a frází, který slouží jako neformální zdroj informací o každodenním jazyce. Jeho obsah vytváří komunita uživatelů, kteří přidávají a definují různé výrazy. Mezi tyto výrazy patří i „bílá velryba“ (white whale), která má ve světě internetu a populární kultury specifický význam. V tomto článku se podrobněji podíváme na definici bílé velryby v Urban Dictionary a jaký je její kontext a význam.

Definice bílé velryby v Urban Dictionary

V Urban Dictionary je „bílá velryba“ slangový výraz, který se používá k označení něčeho, čeho člověk neustále hledá, ale je obtížné nebo nemožné najít. Pochází z románu „Moby Dick“ od Hermana Melvilla, ve kterém hlavní postava kapitán Ahab neúnavně pronásleduje bílou velrybu Moby Dicka. V tomto kontextu se výraz „bílá velryba“ používá k popisu neúnavného hledání něčeho nebo někoho, co je téměř nedosažitelné.

Výskyt bílé velryby v populární kultuře

Termín „bílá velryba“ se často objevuje v různých médiích a populární kultuře. Například v televizním seriálu „Breaking Bad“ používá hlavní postava Walter White alias Heisenberg tento výraz pro popis neúnavného pronásledování a hledání něčeho, co ho fascinuje – v jeho případě je to výroba a prodej metamfetaminu. Termín také často zmiňují youtubers a influenceři, kteří hovoří o svých největších cílech a ambicích, které se jim zdají téměř nedosažitelné.

Podobné výrazy a synonyma

V různých kontextech se můžeme setkat s podobnými výrazy a synonymy pro „bílou velrybu“. Některé z těchto výrazů jsou:

  • „Svatý grál“ (Holy Grail) – označuje něco, co je velmi obtížné dosáhnout nebo najít
  • „Apologetický jednorožec“ (Apological Unicorn) – popisuje něco, co bylo ztraceno nebo je extrémně vzácné
  • „Posvátný meč“ (Sacred Sword) – označuje něco, co je velmi cenné a je obtížné najít

Použití bílé velryby v internetových komunitách

Ve světě internetových komunit se termín „bílá velryba“ často používá k odkazování na nějaký významný cíl, projekt nebo osobnost, které jsou pro členy dané komunity velmi důležité, ale těžko dosažitelné. Například v rámci programovacích komunit se tento termín používá k označení nějakého složitého nebo problémového úkolu, který je pro programátory velkou výzvou.

Příklady použití termínu „bílá velryba“ v internetových komunitách

Uživatel Použití termínu
Uživatel1 „Dokončit tento projekt je pro mě bílá velryba. Neustále na něm pracuji, ale stále ještě není hotový.“
Uživatel2 „Hledání toho správného zaměstnání je pro absolventy často bílá velryba. Je to velká výzva najít si práci, která splňuje všechny naše představy.“

Časté nedorozumění kolem výrazu „bílá velryba“

Je důležité si uvědomit, že termín „bílá velryba“ může mít v různých kontextech odlišné významy. Například v náboženském kontextu se termín „bílá velryba“ může odkazovat na symbol čistoty, svatosti nebo dokonalosti. Nicméně, v kontextu Urban Dictionary a internetových komunit se termín používá převážně ve významu neúnavného hledání něčeho téměř nedosažitelného.

FAQs

1. Jaký je původ výrazu „bílá velryba“?

Výraz „bílá velryba“ pochází z románu „Moby Dick“ od Hermana Melvilla. V knize je hlavní postava kapitán Ahab posedlá neustálým pronásledováním bílé velryby Moby Dicka. Tento příběh se stal známým a bílá velryba se stala symbolem neúnavného hledání něčeho téměř nedosažitelného.

2. Jak se termín „bílá velryba“ používá v populární kultuře?

Termín „bílá velryba“ se často objevuje v různých médiích a populární kultuře. Například v seriálu „Breaking Bad“ ho používá hlavní postava Walter White pro popis neúnavného hledání něčeho, co ho fascinuje – v jeho případě je to výroba a prodej metamfetaminu. Termín se také objevuje v rozhovorech s youtubery a influenceři, kteří hovoří o svých největších cílech a ambicích, které se jim zdají nedosažitelné.

3. Jaký je význam termínu „bílá velryba“ v Urban Dictionary?

V Urban Dictionary je „bílá velryba“ slangový výraz, který se používá k označení něčeho, co je obtížné nebo nemožné najít. Je to metafora pro neúnavné hledání něčeho téměř nedosažitelného. Výraz se používá zejména v kontextu internetových komunit a jejich největších cílů a ambicí.

Závěr

Bílá velryba je slangový výraz používaný v Urban Dictionary k označení neúnavného hledání něčeho téměř nedosažitelného. Termín pochází z románu „Moby Dick“ a stal se populárním v různých médiích a internetových komunitách. Přestože může termín mít v různých kontextech odlišné významy, ve většině případů se používá jako metafora pro hledání něčeho, co je obtížné najít. Bílá velryba tak symbolizuje neúnavnost a odhodlání při dosahování našich největších cílů.

Napsat komentář