Co je úleva, pokud jde o prodej pohledávek

Prodej pohledávek je jedním z finančních nástrojů, kterým mohou podniky získat peníze za své pohledávky před jejich splatností. Pokud podnik nemá dostatek hotovosti a potřebuje prostředky k pokračování v provozu, prodej pohledávek může být vhodnou možností. Recourse, neboli úleva, je jedním z faktorů, které ovlivňují prodej pohledávek a zajišťují, že podnik neponese veškeré riziko spojené s pohledávkami.

1. Co je úleva

Úleva je právo prodávajícího pohledávky požadovat splacení od kupujícího, pokud se dlužník zúčastní nesplacení pohledávky. Toto právo je obvykle součástí smlouvy o prodeji pohledávky. Pokud dlužník nezaplatí pohledávku, prodávající může požadovat, aby kupující vrátil pohledávku a poskytl mu finanční náhradu. Recourse tedy poskytuje prodávajícímu jistotu, že se nedostane o své peníze, pokud dlužník nedodrží svou povinnost.

2. Recourse vs Non-recourse

Při prodeji pohledávek je důležité rozlišovat mezi dvěma základními typy prodejů: recourse a non-recourse. U recourse prodeje má prodávající právo požadovat splacení od kupujícího, pokud se dlužník nezaplacení zúčastní. Naopak u non-recourse prodeje prodávající ztrácí právo požadovat splacení od kupujícího, pokud se dlužník nezaplacení zúčastní. Non-recourse prodeje jsou obvykle dražší, protože kupující přebírá veškeré riziko spojené s pohledávkou.

2.1 Výhody recourse prodeje

Recourse prodej pohledávek nabízí několik výhod pro prodávajícího:

 • Minimalizuje riziko v případě, že dlužník nesplatí pohledávku, protože prodávající má právo požadovat, aby kupující vrátil pohledávku a poskytl mu finanční náhradu.
 • Prodávající může získat peníze rychleji, protože kupující obvykle platí částku za pohledávku okamžitě nebo v krátkém časovém horizontu.
 • Prodávající se může spoléhat na finanční stabilitu kupujícího, protože je povinen zaplatit, pokud se dlužník nezaplacení zúčastní.

2.2 Nevýhody recourse prodeje

Recourse prodej pohledávek však také přináší několik nevýhod pro prodávajícího:

 • Prodávající musí nést nějakou formu rizika, protože pokud kupující není schopen vrátit pohledávku, může prodávající utrpět finanční ztrátu.
 • Recourse prodej může být dražší než non-recourse prodej, protože prodávající musí přenést část rizika na kupujícího.
 • Prodávající může mít omezenou kontrolu nad pohledávkou poté, co ji prodal, protože je nyní ve vlastnictví kupujícího.

3. Jak je úleva stanovena

Stanovení úlevy závisí na mnoha faktorech a může se lišit v závislosti na dohodě mezi prodávajícím a kupujícím. Některé z hlavních faktorů, které mohou ovlivnit stanovení úlevy, jsou:

 • Typ pohledávky: Riziko nesplacení se může lišit v závislosti na typu pohledávky. Například pohledávky od renomované společnosti mohou mít nižší riziko nesplacení než pohledávky od menší neznámé firmy.
 • Historie splácení dlužníka: Pokud dlužník má dobrou historii splácení, riziko nesplacení může být nižší.
 • Obor podnikání: Některé obory podnikání mohou být více náchylné k finančním problémům a tím i k vyššímu riziku nesplacení pohledávek.
 • Doba splatnosti pohledávky: Čím delší je doba splatnosti pohledávky, tím vyšší je riziko nesplacení.
 • Finanční stabilita kupujícího: Prodávající může vyžadovat vyšší úlevu, pokud kupující není finančně stabilní.

4. Jak funguje prodej pohledávek s úlevou

Prodej pohledávek s úlevou je proces, který se skládá z několika kroků:

 1. Prodávající a kupující se dohodnou na podmínkách prodeje, včetně výše úlevy.
 2. Prodávající předá pohledávky kupujícímu a obdrží finanční hotovost za pohledávky.
 3. Pokud dlužník nesplatí pohledávku, prodávající uplatní své právo na úlevu a požádá kupujícího o vrácení pohledávky a finanční náhradu.
 4. Kupující buď splní požadavek na úlevu a vrátí pohledávku a finanční náhradu, nebo odmítne, čímž prodávajícímu zůstane riziko nesplacení.

5. Často kladené otázky (FAQ)

5.1 Jaký je rozdíl mezi recourse a non-recourse prodejem pohledávek?

Recourse prodej pohledávek zahrnuje právo prodávajícího požadovat splacení od kupujícího, pokud se dlužník nezaplacení zúčastní. Naopak u non-recourse prodeje prodávající ztrácí právo požadovat splacení od kupujícího, pokud se dlužník nezaplacení zúčastní.

5.2 Jaké jsou výhody recourse prodeje pohledávek?

Recourse prodej pohledávek minimalizuje riziko nesplacení pohledávky prodávajícím, umožňuje rychlejší získání finanční hotovosti a poskytuje jistotu finanční stability kupujícího.

5.3 Jaké jsou nevýhody recourse prodeje pohledávek?

Recourse prodej pohledávek může prodávajícímu přinést finanční ztráty v případě, že kupující není schopen vrátit pohledávku. Je také dražší než non-recourse prodej a prodávající může ztratit kontrolu nad pohledávkou.

5.4 Jak je úleva stanovena při prodeji pohledávek?

Stanovení úlevy závisí na různých faktorech, jako je typ pohledávky, historie splácení dlužníka, obor podnikání, doba splatnosti pohledávky a finanční stabilita kupujícího.

5.5 Jak funguje prodej pohledávek s úlevou?

Prodej pohledávek s úlevou zahrnuje dohodu mezi prodávajícím a kupujícím, předání pohledávek za finanční hotovost, uplatnění úlevy v případě nesplacení pohledávky a vrácení pohledávky a finanční náhrady prodávajícímu.

5.6 Jaké jsou alternativy k prodeji pohledávek s úlevou?

Alternativy k prodeji pohledávek s úlevou zahrnují financování pohledávek, kde podnik získá peníze na základě pohledávek jako zástavy, a faktoring, kde podnik prodává své pohledávky na hotovost bez úlevy.

Závěr

Prodej pohledávek s úlevou je užitečným nástrojem pro získání finančních prostředků před splatností pohledávek. Úleva poskytuje prodávajícímu jistotu, že se nedostane o své peníze, pokud dlužník nedodrží svou povinnost. Je důležité pečlivě zvážit výhody a nevýhody recourse prodeje pohledávek a stanovit vhodnou úlevu na základě různých faktorů.

Napsat komentář