Jak přesunout náčrt v SolidWorks

Přehled

V SolidWorks je možné přesouvat náčrty, což umožňuje upravovat pozici nebo rozměry prvků v modelu. V tomto článku se naučíte, jak přesunovat náčrt v SolidWorks a jak využívat různé příkazy a techniky ke správnému umístění náčrtu.

Příprava náčrtu

Než začnete přesouvat náčrt v SolidWorks, je důležité mít připravený správný náčrt. Zkontrolujte, zda je náčrt kompletní a správně vytvořený. Ujistěte se, že všechny rozměry jsou správně a že nejsou žádné chyby. Příprava náčrtu zahrnuje také vybrání správného režimu práce v SolidWorks, například čištění, úpravy nebo skrytí nepotřebných prvků.

Vybrání režimu práce

Před přesunem náčrtu je důležité vybrat vhodný režim práce v SolidWorks. Existují různé režimy práce, které se liší v tom, jak můžete upravovat a přesouvat náčrt.

 • Režim čtení: V tomto režimu můžete pouze prohlížet náčrt, ale neupravovat ho. Tento režim je vhodný, pokud potřebujete pouze zkontrolovat náčrt.
 • Režim úprav: Tento režim umožňuje upravovat náčrt, včetně přesouvání prvků. Je to nejčastěji používaný režim při přesouvání náčrtu v SolidWorks.
 • Režim úprav bloku: Tento režim je užitečný, pokud potřebujete přesunout celý blok prvků najednou. V tomto režimu můžete přesouvat bloky prvků jako celek.

Vybrání správného náčrtu

Pokud v projektu pracujete s více náčrty, je důležité vybrat ten správný náčrt, který chcete přesunout. Zkontrolujte, zda je náčrt vybrán v panelu Průzkumník náčrtů. Pokud není vybrán správný náčrt, vyberte ho kliknutím pravým tlačítkem myši a zvolte možnost „Vybrat“.

Přesunutí náčrtu

Přesunutí náčrtu v SolidWorks je snadné a může být provedeno různými způsoby. V této části se naučíte používat různé příkazy a techniky ke správnému přesunutí náčrtu.

Použití příkazu Přesunout

Prvním způsobem, jak přesunout náčrt v SolidWorks, je použití příkazu Přesunout. Tento příkaz umožňuje přesouvat vybrané prvky náčrtu na novou pozici.

Postupujte následovně:

 1. V panelu Náčrty vyberte náčrt, který chcete přesunout.
 2. Klikněte na příkaz Přesunout v horní nabídce nástrojů.
 3. Klikněte na prvky náčrtu, které chcete přesunout.
 4. Klikněte na novou pozici, kam chcete prvky přesunout.
 5. Potvrďte přesunutí kliknutím na tlačítko OK.

Tímto způsobem lze přesouvat jednotlivé prvky náčrtu na novou pozici.

Použití techniky tažení a upuštění

Další způsob, jak přesunout náčrt v SolidWorks, je použití techniky tažení a upuštění. Tato technika umožňuje přesunout prvky náčrtu jednoduchým tažením myší.

Postupujte následovně:

 1. V panelu Náčrty vyberte náčrt, který chcete přesunout.
 2. Klikněte a podržte levé tlačítko myši na prvku náčrtu, který chcete přesunout.
 3. Tažením myši přesuňte prvek na novou pozici.
 4. Uvolněte levé tlačítko myši pro dokončení přesunu.

Tímto způsobem lze jednoduše přesouvat prvky náčrtu na nové pozice.

Upravení rozměrů po přesunu

Po přesunu náčrtu je často potřeba upravit rozměry prvků tak, aby odpovídaly nové pozici. V SolidWorks existují různé způsoby, jak upravit rozměry po přesunu.

Přímé upravení rozměrů

Prvním způsobem je přímé upravení rozměrů prvků po přesunu. Tento způsob je vhodný pro jednoduché úpravy rozměrů.

Postupujte následovně:

 1. V panelu Náčrty vyberte náčrt, ve kterém chcete upravit rozměry.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na prvek, u kterého chcete upravit rozměr.
 3. V kontextovém menu vyberte možnost Upravit rozměr.
 4. Zadejte novou hodnotu rozměru.
 5. Potvrďte změnu kliknutím na tlačítko OK.

Tímto způsobem můžete přímo upravit rozměry prvků po jejich přesunu.

Použití příkazu Automatická aktualizace

Dalším způsobem je použití příkazu Automatická aktualizace, který automaticky aktualizuje rozměry prvků po jejich přesunu.

Postupujte následovně:

 1. V panelu Náčrty vyberte náčrt, ve kterém chcete aktualizovat rozměry.
 2. Klikněte na příkaz Automatická aktualizace v horní nabídce nástrojů.
 3. Vyberte prvky náčrtu, které byly přesunuty.
 4. Potvrďte aktualizaci kliknutím na tlačítko OK.

Tímto způsobem můžete snadno aktualizovat rozměry prvků po jejich přesunu.

Závěr

Přesouvání náčrtu v SolidWorks je důležitým prvkem práce s náčrty. Správné přesunutí náčrtu umožňuje upravit pozici prvků a zajistit jejich správnou geometrii. V tomto článku jste se naučili, jak přesouvat náčrt v SolidWorks pomocí různých příkazů a technik. Dále jste se také naučili, jak upravit rozměry prvků po jejich přesunu. Použitím těchto informací můžete efektivně pracovat s náčrty v SolidWorks a dosáhnout požadovaných výsledků.


Napsat komentář