Sas tetování

Tetování je umění, které se datuje až do pravěku a má bohatou historii v různých kulturách po celém světě. Jedním z nejzajímavějších a nejpopulárnějších typů tetování je sas tetování. V tomto článku se podrobně podíváme na to, co sas tetování představuje, jaké jsou jeho významy a symboly, jak se provádí a jaká jsou rizika spojená s touto formou tetování.

Co je sas tetování?

Sas tetování je tradiční formou tetování, která pochází z Polynésie, konkrétně z Nového Zélandu. Je také známá jako Maorské tetování, jelikož je spojena s Maorsko-kultura. Tato forma tetování je jedinečná svými vzory a symboly, které mají pro Maory hluboký význam. Sas tetování se provádí pomocí tradičních metod, které se předávají z generace na generaci.

Významy a symboly sas tetování

Sas tetování je plné významů a symbolů, které vyjadřují příběhy, tradice a hodnoty Maorského lidu. Každý vzor a symbol má svůj vlastní význam, který je většinou spojen s rodinou, přírodou, duchovním světem a životními cestami. Zde je několik nejčastějších symbolů a jejich významů:

 1. Hei Matau: Tento symbol představuje rybářský háček a je spojen s bohatstvím a prosperitou. Je také považován za ochranný symbol při cestování po moři.
 2. Koru: Koru je symbolem nového začátku, růstu a harmonie. Je inspirován rozvinutým větříkem mladého farníku a představuje také spojení s předky a přírodními silami.
 3. Manaia: Tento symbol má lidskou hlavu a tělo ryby a představuje spojení mezi člověkem a přírodou. Je symbolem ochrany před zlými silami a ztělesňuje duchovní sílu.
 4. Tiki: Tiki je známý symbol Maorského lidu a je zobrazen jako lidská postava s velkou hlavou. Považuje se za ochranný symbol, který přináší štěstí a dobrou energii.

Jak se provádí sas tetování?

Proces sas tetování je velmi složitý a vyžaduje zkušeného umělce, který má znalosti a respekt k Maorské kultuře. Zde je přehled kroků, které jsou součástí procesu sas tetování:

 1. Konceptualizace: Než se začne tetovat, umělec a klient spolu diskutují o designu, vzorech a významech. Je důležité, aby klient měl jasnou představu o svém tetování a aby si vybral symboly, které mají pro něj hluboký význam.
 2. Příprava kůže: Před samotným tetováním je kůže očištěna a dezinfikována. To je důležité pro prevenci infekcí a zajištění rychlého hojení.
 3. Tetování: Umělec používá tradiční nástroje, jako je dlouhá dřevěná tyč s ostrými jehlami, aby vytvořil vzory a symboly na kůži. Tento proces může být bolestivý a vyžaduje trpělivost jak ze strany klienta, tak umělce.
 4. Po péči: Po dokončení tetování je důležité dodržovat správnou péči o tetování, aby se minimalizovalo riziko infekce a zajištěno co nejrychlejší hojení. Tato péče zahrnuje čištění tetování, používání masti a ochranu před sluncem.

Rizika spojená s sas tetováním

Jakékoliv tetování, včetně sas tetování, nese určitá rizika. Je důležité být dobře informován o těchto rizicích před tím, než se rozhodnete pro tetování. Zde je několik rizik spojených s sas tetováním:

 • Infekce: Pokud se tetování provádí nehygienicky nebo pokud nedodržujete správnou péči po tetování, může dojít k infekci.
 • Bolest: Tetování je bolestivý proces a každý jedinec vnímá bolest jinak. Je důležité být připraven na určitou míru nepohodlí během tetování.
 • Reakce na barvy: Někteří lidé mohou mít alergickou reakci na použité barvy. Je důležité být informován o složení barev před tetováním.

Často kladené dotazy

1. Jak dlouho trvá sas tetování?

Sas tetování může trvat několik hodin až několik dní, v závislosti na velikosti a složitosti designu. Je to individuální a závisí na klientovi i umělci.

2. Jaká je cena sas tetování?

Cena sas tetování se liší a závisí na umělci, designu, velikosti a umístění tetování. Je důležité konzultovat cenu s umělcem před zahájením tetování.

3. Jak dlouho trvá hojení sas tetování?

Hojení sas tetování může trvat několik týdnů až několik měsíců. Je důležité dodržovat pokyny umělce a správnou péči o tetování, aby se zrychlilo hojení.

Závěr

Sas tetování je jedinečnou formou umění s hlubokými významy a symboly. Je to tradiční metoda tetování, která je spojena s Maorskou kulturou a má bohatou historii. Před rozhodnutím o sas tetování je důležité zvážit jeho významy, symboly, provádění a rizika spojená s touto formou tetování. Pokud jste připraveni na tento krok, vyhledejte zkušeného umělce, který respektuje Maorskou kulturu, a začněte svou cestu ke krásnému a významnému tetování.

Napsat komentář