Stephenson 2-18 vs Ton 618: Porovnání dvou největších známých černých děr

Černé díry jsou fascinujícím a zároveň tajemným fenoménem ve vesmíru. Jsou to oblasti vesmíru, kde je gravitace tak silná, že žádná hmota ani světlo nemohou uniknout. Mezi největší známé černé díry patří Stephenson 2-18 a Ton 618. V tomto článku se podrobněji podíváme na obě tyto černé díry a porovnáme je ve všech důležitých aspektech.

1. Stephenson 2-18

Stephenson 2-18 je obrovská černá díra nacházející se v jádru galaxie Stephenson 2-18. Tato galaxie se nachází ve vzdálenosti přibližně 1,2 miliardy světelných let od Země. Černá díra má hmotnost přibližně 40 miliard slunečních hmotností, což ji řadí mezi jednu z nejhmotnějších černých děr vůbec.

1.1 Vlastnosti

Stephenson 2-18 má velmi silnou gravitaci, která ji činí schopnou pohltit i velké objekty, jako jsou hvězdy. Její gravitační tah je tak silný, že může deformovat prostoročas kolem sebe. Tento efekt je známý jako gravitační čočka a je důsledkem zkreslení světla, které prochází v blízkosti černé díry.

Stephenson 2-18 je také zdrojem silného rentgenového záření. Toto záření je výsledkem interakce mezi hmotou padající do černé díry a extrémně vysokými teplotami, které při tom vznikají.

1.2 Výzkum

Stephenson 2-18 byla objevena v roce 2015 pomocí teleskopu Chandra, který je specializovaný na pozorování rentgenového záření. Tento objev přinesl nové poznatky o tom, jak černé díry vznikají a jak ovlivňují své okolí.

Vědci se stále snaží získat více informací o Stephensonu 2-18 a dalších černých dírách. Studií se zabývají například otázkou, jak velké černé díry mohou být, jak se vyvíjejí a jaký vliv mají na okolní prostoročas.

2. Ton 618

Ton 618 je další impozantní černá díra, která se nachází v jádru galaxie Ton 618. Tato galaxie je od Země vzdálená přibližně 10,4 miliardy světelných let. Ton 618 je jednou z nejhmotnějších známých černých děr s hmotností kolem 66 miliard slunečních hmotností.

2.1 Vlastnosti

Podobně jako Stephenson 2-18, i Ton 618 má velmi silnou gravitaci a je schopná pohltit velké objekty. Její gravitační čočka je také pozorovatelná a vytváří zkreslení světla v okolí černé díry.

Ton 618 je známá také svým silným vysíláním rentgenového záření. Rentgenové záření vzniká při interakci hmoty s extrémně vysokými teplotami v okolí černé díry.

2.2 Výzkum

Ton 618 byla objevena již v roce 1957, ale teprve nedávné studie umožnily získat podrobnější informace o této černé díře. Vědci se snaží porozumět jejímu vzniku a evoluci, stejně jako jejímu vlivu na okolní vesmír.

Studie Tonu 618 a dalších černých děr pomáhají rozšířit naše znalosti o vesmíru a pochopení toho, jak fungují tyto tajemné objekty.

FAQ

Napsat komentář