Agresivní anglický mastif

1. Úvod

Anglický mastif je impozantní a silný pes, který patří mezi největší plemena na světě. I přesto, že je známý pro svou mírnou a klidnou povahu, existují případy agresivity u tohoto plemene. V tomto článku se budeme podrobněji zabývat agresivními anglickými mastify a faktory, které mohou přispět k jejich agresivnímu chování.

2. Původ anglického mastifa

Anglický mastif pochází z Velké Británie a jeho historie sahá až do starověku. Byl původně vyšlechtěn jako lovecký a bojový pes. Díky svému impozantnímu vzhledu a síle byl často využíván jako strážce a obránce majetku. V dnešní době se angličtí mastifové často chovají jako rodinní psi a společníci.

3. Charakteristika anglického mastifa

Anglický mastif je velký, těžký a silný pes. Samci mohou dosáhnout váhy až 90 kg. Mají krátkou a hustou srst, která je obvykle žlutá, stříbřitá nebo tmavě hnědá. Tito psi jsou známí svou klidnou a mírnou povahou. Jsou loajální, ochranní a často se stávají oddanými členy rodiny.

4. Možné příčiny agresivity

Agresivní chování anglického mastifa může být způsobeno různými faktory. Některé z nich zahrnují:

 • Nedostatek sociálního kontaktu a správné socializace v mládí
 • Bolest nebo nemoc, která způsobuje nepohodlí
 • Strach z neznámých situací nebo lidí
 • Territoriální obranyschopnost
 • Nevhodné nebo nedostatečné vedení majitelem

5. Projevy agresivního chování

Když anglický mastif vykazuje agresivní chování, může se projevovat různými způsoby. Některé z možných projevů zahrnují:

 • Hluboké vrčení nebo hrozivý postoj
 • Pokus o kousnutí nebo skutečné kousnutí
 • Odmítání komunikace s ostatními psy nebo lidmi
 • Nedůvěra a podezíravost vůči cizím osobám

6. Prevence agresivního chování

Prevence agresivity u anglických mastifů je klíčová pro jejich správnou socializaci a výchovu. Některé preventivní opatření zahrnují:

 • Poskytnutí dostatečného sociálního kontaktu od štěněcího věku
 • Pravidelné vystavování různým lidem a situacím
 • Trénink poslušnosti a základních povely
 • Dodržování konzistentního a pozitivního vedení majitelem
 • Poskytování důsledné a spravedlivé hranice

7. Jak reagovat na agresivního anglického mastifa

Pokud se setkáte s agresivním anglickým mastifem, je důležité zachovat klidné a vyrovnané chování. Některé tipy, jak reagovat na agresivního anglického mastifa, zahrnují:

 • Nikdy se nevyrovnávejte agresi agresí
 • Pokud je to možné, vyhněte se konfrontaci a odstraňte se z nebezpečné situace
 • Použijte pozitivní posilování a odměny při tréninku
 • Obratte se na profesionálního trenéra nebo behaviorálního odborníka na psy

8. FAQ

8.1 Může agresivní anglický mastif být vhodným rodinným psem?

Ano, i přesto, že existují případy agresivity u anglických mastifů, mnoho z nich se stává skvělými rodinnými psy. Správná socializace, výchova a vedení majitelem jsou klíčové pro zajištění, že anglický mastif bude bezpečný a spolehlivý člen rodiny.

8.2 Jaké je vhodné stravování anglického mastifa ke snížení agresivity?

Strava anglického mastifa by měla být vyvážená a v souladu s jeho věkem, zdravotním stavem a fyzickou aktivitou. Je důležité vyhledat radu veterináře ohledně správné stravy. Nicméně, strava sama o sobě nemá přímý vliv na agresivitu psa.

8.3 Jak dlouho trvá správná socializace anglického mastifa?

Správná socializace anglického mastifa je proces, který trvá celý život psa. Je důležité pravidelně vystavovat psa novým lidem, zvířatům a situacím, aby se udržela jeho schopnost přizpůsobit se a zachovat klid.

Závěr

Agresivita u anglických mastifů je vážným tématem, které vyžaduje pozornost a správnou péči majitele. Správná socializace, výchova a vedení majitelem jsou klíčové pro prevenci agresivního chování. Pokud se setkáte s agresivním anglickým mastifem, je důležité zachovat klid a vyhledat profesionální pomoc od trenéra či behaviorálního odborníka na psy.

Napsat komentář