Hydroxyzine a promethazine

Úvod

Hydroxyzine a promethazine jsou léky, které se používají k léčbě různých stavů a symptomatického zmírnění příznaků. Obě látky patří do skupiny antihistaminik, které ovlivňují histaminové receptory v těle. V tomto článku se podrobně zabýváme hydroxyzinem a promethazinem, jejich účinky, indikace, kontraindikace a vedlejší účinky.

1. Co je hydroxyzin?

Hydroxyzin je léčivá látka, která se používá především k léčbě alergií, úzkosti a jako sedativum. Je to antagonistické antihistaminikum, které působí na histaminové receptory v těle. Hydroxyzin blokuje účinky histaminu, což způsobuje úlevu od příznaků alergie, jako jsou svědění, zarudnutí a otoky.

1.1 Indikace

Hydroxyzin se používá k léčbě následujících stavů:

 • Alergické reakce
 • Úzkost a napětí
 • Nespavost
 • Svědění kůže

1.2 Kontraindikace

Hydroxyzin by neměl být užíván v následujících případech:

 • Přecitlivělost na hydroxyzin
 • Glaukom (zelený zákal)
 • Porucha srdečního rytmu
 • Problémy s močením

1.3 Vedlejší účinky

Mezi běžné vedlejší účinky hydroxyzinu patří ospalost, závratě, suché ústa a zácpa. Vzácněji se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako zmatenost, kožní vyrážka nebo zrychlený srdeční tep. Je důležité se poradit s lékařem, pokud se objeví jakékoli neobvyklé nebo obtížné vedlejší účinky.

2. Co je promethazin?

Promethazin je další antihistaminikum, které se používá k léčbě alergických reakcí, nauzey a svědění kůže. Stejně jako hydroxyzin, i promethazin blokuje účinky histaminu na histaminové receptory v těle.

2.1 Indikace

Promethazin se používá k léčbě následujících stavů:

 • Alergické reakce
 • Nauzea a zvracení
 • Svědění kůže
 • Nespavost

2.2 Kontraindikace

Promethazin by neměl být užíván v následujících případech:

 • Přecitlivělost na promethazin
 • Akutní astma nebo jiné dýchací potíže
 • Poruchy krve
 • Poruchy funkce jater

2.3 Vedlejší účinky

Mezi běžné vedlejší účinky promethazinu patří ospalost, závratě, suchá ústa a zácpa. Rovněž může způsobit zmatenost, poruchy paměti a narušení koordinace pohybů. Pokud se objeví vážné nežádoucí účinky, je důležité vyhledat okamžitou lékařskou pomoc.

3. Porovnání hydroxyzinu a promethazinu

Hydroxyzin Promethazin
Využití Léčba alergií, úzkosti, nespavosti, svědění kůže Léčba alergií, nauzey, zvracení, svědění kůže, nespavost
Kontraindikace Přecitlivělost, glaukom, srdeční problémy, problémy s močením Přecitlivělost, astma, poruchy krve, poruchy jater
Vedlejší účinky Ospalost, závratě, suchá ústa, zácpa Ospalost, závratě, suchá ústa, zácpa, zmatenost, poruchy paměti

Závěr

Hydroxyzin a promethazin jsou účinné léky na zmírnění alergických reakcí, úzkosti a dalších stavů. Oba antihistaminika mají podobné indikace, kontraindikace a vedlejší účinky. Je důležité dodržovat pokyny lékaře a nežádoucí účinky konzultovat s odborníkem. Před užíváním těchto léků je vždy vhodné konzultovat s lékařem.


Napsat komentář