Idioma Argentiny

Argentina je rozsáhlá země v Jižní Americe, která se pyšní bohatou historií a kulturou. Jedním z nejdůležitějších aspektů argentinské kultury je jejich unikátní jazyk. Argentina má vlastní variantu španělštiny, která se liší od standardního španělského jazyka mluveného ve Španělsku. V tomto článku se podrobněji podíváme na argentinský jazyk a jeho charakteristické rysy.

Původ argentinského jazyka

Argentinský jazyk vychází z evropského španělštiny, kterou do země přinesli španělští kolonisté během dobývání Ameriky. Argentina byla dlouho času španělskou kolonií a to ovlivnilo i vývoj jejich jazyka. Nicméně, v průběhu času se argentinský jazyk začal vyvíjet svým vlastním směrem a vytvořil si své charakteristické rysy.

Dialekty v argentinském jazyce

V rámci argentinského jazyka existuje několik dialektů, které se liší výslovností, gramatikou a slovní zásobou. Některé z nejznámějších dialektů jsou:

1. Rioplatenská španělština

Rioplatenská španělština je nejrozšířenějším dialektem v Argentině. Tento dialekt se používá především v Buenos Aires a okolí. Rioplatenská španělština má své vlastní specifické výslovnostní rysy a slovní zásobu, která se liší od ostatních dialektů.

2. Cuyánská španělština

Cuyánská španělština se používá v regionu Cuyo, který zahrnuje provincie Mendoza, San Juan a San Luis. Tento dialekt se vyznačuje specifickou výslovností a slovní zásobou, která je ovlivněna původními indiánskými jazyky.

3. Severoargentinská španělština

Severoargentinská španělština se používá v severní části země a má své vlastní charakteristické rysy. Tento dialekt je ovlivněn indiánskými jazyky, zejména guaranštinou.

Charakteristiky argentinského jazyka

Argentinský jazyk má několik charakteristických rysů, které ho odlišují od standardního španělského jazyka:

1. Výslovnost

Argentinci mají specifickou výslovnost, která se liší od ostatních hispánsky mluvících zemí. V argentinském jazyce se často vyslovují hlásky „y“ a „ll“ jako „š“. Například slovo „llave“ (klíč) se vyslovuje jako „šave“.

2. Slovní zásoba

Argentinský jazyk má svou vlastní slovní zásobu, která se liší od standardního španělského jazyka. Argentinci mají své vlastní slangové výrazy, které jsou specifické pro argentinskou kulturu. Například slovo „chabón“ se používá pro označení muže nebo chlapa.

3. Gramatika

Gramatika argentinského jazyka se v mnoha ohledech podobá standardnímu španělskému jazyku. Nicméně, existují některé odchylky v používání určitých gramatických pravidel. Například argentinský jazyk má tendenci vynechávat osobní zájmena ve větě, pokud je z kontextu jasné, o kterou osobu se jedná.

Vliv ostatních jazyků

V argentinském jazyce lze najít vliv různých jazyků, které se přímo nebo nepřímo podílely na jeho formování. Mezi nejvýznamnějšími jazyky, které ovlivnily argentinský jazyk, patří:

1. Italský jazyk

V důsledku velké vlny italské imigrace do Argentiny v 19. a 20. století má italský jazyk významný vliv na argentinský jazyk. Mnoho slov a výrazů v argentinském španělštině pochází z italštiny.

2. Indiánské jazyky

Indiánské jazyky, které byly původními jazyky domorodých obyvatel Argentiny, také ovlivnily argentinský jazyk. Některá slova a výrazy z těchto jazyků byla přijata do argentinského španělského slovníku.

3. Anglický jazyk

Angličtina má také svůj vliv na argentinský jazyk, zejména ve slovní zásobě spojené s technologií, vědou a obchodem.

Závěr

Argentinský jazyk je jedinečným a fascinujícím aspektem argentinské kultury. Má své vlastní charakteristické rysy, které ho odlišují od standardního španělského jazyka. Dialekty v argentinském jazyce, výslovnost, slovní zásoba a gramatika jsou všechny důležité prvky, které tvoří tento fascinující jazyk. Navíc vliv ostatních jazyků, jako je italština, indiánské jazyky a angličtina, přidává do argentinského jazyka další rozměr. Pokud se chcete dozvědět více o argentinské kultuře, je pochopení jejich jazyka nezbytné.

Napsat komentář