Kolik atomů je v 33 g titanu Ti?

Pro výpočet počtu atomů v daném množství titanu Ti je potřeba znát jeho molární hmotnost a Avogadrovu konstantu. Titan má atomovou hmotnost 47,867 g/mol a Avogadrova konstanta je přibližně 6,022 x 10^23 atomů/mol. Pomocí těchto informací můžeme vypočítat počet atomů v daném množství titanu.

Výpočet počtu atomů v 33 g titanu

Provedeme výpočet pomocí následujícího vzorce:

počet atomů = (hmotnost v g) / (molární hmotnost) x Avogadrova konstanta

Po dosazení hodnot získáme:

počet atomů = (33 g) / (47,867 g/mol) x 6,022 x 10^23 atomů/mol

Po vypočítání dostaneme:

počet atomů = 3,301 x 10^23 atomů

Takže v 33 g titanu Ti je přibližně 3,301 x 10^23 atomů.

Struktura atomu titanu

Atom titanu se skládá z jádra a elektronového obalu. Jádro obsahuje protony a neutrony, zatímco elektronový obal je složen z elektronů, které obíhají kolem jádra. Titan má atomové číslo 22, což znamená, že má 22 protonů v jádru.

Jádro atomu titanu

Jádro atomu titanu je složeno z protonů a neutronů. Protony mají kladný náboj a jsou odpovědné za udržování atomu pohromadě. Neutrony jsou elektricky neutrální a mají za úkol udržovat stabilitu jádra. Počet protonů v jádře určuje chemické vlastnosti prvku a v případě titanu je to 22.

V případě titanu existuje několik izotopů, které se liší počtem neutronů v jádru. Nejběžnější izotopy jsou ^46Ti, ^47Ti a ^48Ti.

Elektronový obal titanu

Elektronový obal titanu je složen z elektronů, které obíhají kolem jádra v určitých elektronových orbitalech. Každý orbital může obsahovat určitý počet elektronů. Elektrony mají záporný náboj a jsou odpovědné za chemické vlastnosti prvku.

Titan má elektronovou konfiguraci [Ar] 3d^2 4s^2. To znamená, že má 2 elektrony v 3d orbitalu a 2 elektrony v 4s orbitalu. Celkový počet elektronů je tedy 22, což odpovídá počtu protonů v jádře.

FAQs (Často kladené otázky)

1. Jaká je molární hmotnost titanu?

Molární hmotnost titanu je 47,867 g/mol.

2. Co je Avogadrova konstanta?

Avogadrova konstanta je číslo, které udává počet atomů nebo molekul v jednom molu látky. Je přibližně rovna 6,022 x 10^23 atomů/mol.

3. Jaký je vztah mezi hmotností, molární hmotností a Avogadrovou konstantou?

Vztah mezi hmotností, molární hmotností a Avogadrovou konstantou je dán vzorcem: počet atomů = (hmotnost v g) / (molární hmotnost) x Avogadrova konstanta.

4. Jaký je počet protonů v jádře atomu titanu?

V jádře atomu titanu se nachází 22 protonů.

5. Jaká je elektronová konfigurace titanu?

Elektronová konfigurace titanu je [Ar] 3d^2 4s^2, což znamená, že má 2 elektrony v 3d orbitalu a 2 elektrony v 4s orbitalu.

6. Kolik atomů je v 33 g titanu Ti?

V 33 g titanu Ti je přibližně 3,301 x 10^23 atomů.

Závěr

V tomto článku jsme se zabývali otázkou, kolik atomů je v 33 g titanu Ti. Pro výpočet jsme použili molární hmotnost titanu a Avogadrovu konstantu. Vypočítali jsme, že v 33 g titanu Ti se nachází přibližně 3,301 x 10^23 atomů. Dále jsme se zaměřili na strukturu atomu titanu, který se skládá z jádra a elektronového obalu. Jádro obsahuje protony a neutrony, zatímco elektronový obal je složen z elektronů. Titan má 22 protonů v jádře a elektronovou konfiguraci [Ar] 3d^2 4s^2.

Napsat komentář