Který neutrální atom je izoelektronický s O2+?

Úvod

V tomto článku se budeme zabývat otázkou, který neutrální atom je izoelektronický s O2+. Izoelektronické atomy jsou atomy, které mají stejný počet elektronů, a proto mají podobné chemické vlastnosti. O2+ je kation s kladným elektrickým nábojem, takže budeme hledat neutrální atom, který má stejný počet elektronů jako O2+.

Elektronová konfigurace O2+

Předtím než se podíváme na neutrální atom, který je izoelektronický s O2+, musíme si nejprve zjistit jeho elektronovou konfiguraci. O2+ má celkem 8 elektronů, protože kyslík má atomové číslo 8. Když kyslík ztratí dva elektrony, stane se kladně nabitém kationtem.

Elektronová konfigurace kyslíku

Kyslík má elektronovou konfiguraci 1s2 2s2 2p4. V prvním energetickém levelu (hlavní kvantové číslo 1) se nacházejí 2 elektrony v orbitalu 1s. Ve druhém energetickém levelu (hlavní kvantové číslo 2) se nacházejí 2 elektrony v orbitalu 2s a 4 elektrony v orbitalech 2p.

Elektronová konfigurace O2+

Pokud kyslík ztratí 2 elektrony, jeho elektronová konfigurace se změní na 1s2 2s2 2p3. Kation O2+ má tedy 5 elektronů.

Neutrální atom izoelektronický s O2+

Nyní se zaměříme na neutrální atom, který má stejný počet elektronů jako O2+. Existuje několik atomů, které mají elektronovou konfiguraci 1s2 2s2 2p3 a jsou tedy izoelektronické s O2+.

Atom dusíku (N)

Jedním ze známých atomů, které jsou izoelektronické s O2+, je atom dusíku (N). Elektronová konfigurace atomu dusíku je 1s2 2s2 2p3, což odpovídá 5 elektronům, stejně jako O2+.

Atom fluoru (F)

Dalším atomem, který je izoelektronický s O2+, je atom fluoru (F). Elektronová konfigurace atomu fluoru je také 1s2 2s2 2p3, což představuje 5 elektronů.

FAQs

Jaká je definice izoelektronických atomů?

Izoelektronické atomy jsou atomy, které mají stejný počet elektronů a tím pádem i podobné chemické vlastnosti.

Kolik elektronů má O2+?

O2+ má celkem 5 elektronů.

Jaká je elektronová konfigurace atomu dusíku?

Elektronová konfigurace atomu dusíku je 1s2 2s2 2p3.

Jaká je elektronová konfigurace atomu fluoru?

Elektronová konfigurace atomu fluoru je 1s2 2s2 2p5.

Který atom je izoelektronický s O2+?

Atom dusíku (N) a atom fluoru (F) jsou izoelektronické s O2+.

Závěr

Z tohoto článku jsme se dozvěděli, že atom dusíku a atom fluoru jsou izoelektronické s O2+. Mají stejný počet elektronů, což jim dává podobné chemické vlastnosti. Izoelektronické atomy jsou důležité pro porozumění chemických reakcí a vlastností prvků.

Napsat komentář