Lintel vs. Header: Porovnání dvou konstrukčních prvků

Při stavbě domu je důležité mít správnou konstrukci, která zajišťuje stabilitu a pevnost budovy. Mezi klíčové prvky patří lintel a header, které slouží jako nosný prvek pro překlenutí otvorů ve zdech. V tomto článku se podrobně podíváme na oba tyto prvky, porovnáme je a vysvětlíme jejich funkce a použití.

1. Lintel

Lintel je horizontální konstrukční prvek, který se používá ke stabilizaci a pevnosti zdi nad otvorem, jako je například dveře nebo okno. Je vyroben z různých materiálů, jako je dřevo, kámen, ocel nebo beton, a jeho hlavním účelem je přenést váhu z horní části zdi na boční stěny. Lintel může být vyroben jako samostatný prvek nebo být součástí konstrukčního systému.

1.1 Materiály pro výrobu lintelů

Lintely mohou být vyrobeny z různých materiálů, které závisí na konkrétních potřebách a požadavcích stavby. Některé z nejběžněji používaných materiálů pro výrobu lintelů jsou:

 • Dřevo: Lehký a snadno dostupný materiál, který se často používá pro menší konstrukce.
 • Kámen: Tradiční materiál, který je odolný a pevný, ale vyžaduje odborné zpracování.
 • Ocel: Silný a odolný materiál, který se používá pro velké a náročné konstrukce.
 • Beton: Moderní materiál, který je pevný, odolný a snadno upravitelný.

1.1.1 Výhody a nevýhody jednotlivých materiálů

Dřevo

Výhody:

 • Snadná dostupnost a nízká cena
 • Lehkost a jednoduchá manipulace
 • Dobrá izolační vlastnost

Nevýhody:

 • Menší nosnost ve srovnání s jinými materiály
 • Možnost poškození dřevokazným hmyzem nebo vlhkostí
Kámen

Výhody:

 • Vysoká pevnost a odolnost
 • Esteticky působivý vzhled
 • Dlouhá životnost

Nevýhody:

 • Větší hmotnost a složitější instalace
 • Vyšší cena ve srovnání s jinými materiály
Ocel

Výhody:

 • Velká nosnost a odolnost
 • Snadná manipulace a instalace
 • Možnost recyklace

Nevýhody:

 • Vyšší cena ve srovnání s jinými materiály
 • Možnost koroze
Beton

Výhody:

 • Vysoká pevnost a odolnost
 • Snadná formovatelnost a upravitelnost
 • Možnost vyrobení na míru

Nevýhody:

 • Větší hmotnost a složitější instalace
 • Vyžaduje správnou úpravu a vytvrzení

1.2 Použití lintelů

Lintely se používají pro různé účely a aplikace. Některé z hlavních použití lintelů zahrnují:

 • Překlenutí otvorů pro dveře a okna
 • Podpora a stabilizace zdi
 • Přenos váhy z horní části zdi na boční stěny
 • Vytvoření architektonických prvků, jako jsou oblouky nebo pilastry

2. Header

Header je další konstrukční prvek, který se používá pro překlenutí otvorů ve zdech. Oproti lintelům je však umístěn přímo nad otvorem a slouží k přenosu váhy z horní části zdi na boční stěny. Header je obvykle vyroben z dřeva nebo oceli a jeho použití závisí na konkrétních potřebách a požadavcích stavby.

2.1 Materiály pro výrobu headerů

Header je často vyroben z dřeva, protože je lehký, snadno zpracovatelný a má dostatečnou pevnost pro běžné konstrukce. Ocelové headery se používají pro větší a náročnější konstrukce, které vyžadují větší nosnost. Oba tyto materiály mají své vlastní výhody a nevýhody, které je třeba zvážit při výběru.

2.1.1 Výhody a nevýhody dřeva a oceli

Dřevo

Výhody:

 • Snadná dostupnost a nízká cena
 • Lehkost a jednoduchá manipulace
 • Dobrá izolační vlastnost

Nevýhody:

 • Menší nosnost ve srovnání s ocelí
 • Možnost poškození dřevokazným hmyzem nebo vlhkostí
Ocel

Výhody:

 • Velká nosnost a odolnost
 • Snadná manipulace a instalace
 • Možnost recyklace

Nevýhody:

 • Vyšší cena ve srovnání s dřevem
 • Možnost koroze

2.2 Použití headerů

Header se používá především pro překlenutí otvorů ve zdech, jako jsou dveře a okna. Jeho hlavním účelem je přenést váhu z horní části zdi na boční stěny a zajistit stabilitu a pevnost konstrukce. Header může být také použit pro vytvoření architektonických prvků, jako jsou oblouky nebo pilastry, které přidávají estetickou hodnotu stavbě.

3. Porovnání lintelů a headerů

Lintel a header jsou oba konstrukční prvky používané pro překlenutí otvorů ve zdech, ale liší se ve své konkrétní funkci a umístění. Zde je porovnání hlavních rozdílů mezi lintely a headery:

Lintel Header
Umístění Nad otvorem Přímo nad otvorem
Funkce Přenáší váhu z horní části zdi na boční stěny Přenáší váhu z horní části zdi na boční stěny
Materiály Dřevo, kámen, ocel, beton Dřevo, ocel
Použití Překlenutí otvorů pro dveře a okna, podpora a stabilizace zdi Překlenutí otvorů pro dveře a okna, podpora a stabilizace zdi

3.1 Výhody a nevýhody lintelů a headerů

Oba prvky mají své vlastní výhody a nevýhody, které je třeba zvážit při výběru správného prvku pro konkrétní stavbu.

3.1.1 Výhody lintelů

 • Různé materiály pro výrobu podle potřeb stavby
 • Možnost vytvoření architektonických prvků
 • Dobrá stabilita a pevnost

3.1.2 Nevýhody lintelů

 • Vyšší cena některých materiálů, jako je kámen nebo ocel
 • Potřeba odborného zpracování u některých materiálů
 • Možnost poškození dřevokazným hmyzem nebo vlhkostí u dřevěných lintelů

3.1.3 Výhody headerů

 • Jednoduchá manipulace a instalace
 • Možnost využití recyklovaných materiálů u ocelových headerů
 • Dobrá stabilita a pevnost

3.1.4 Nevýhody headerů

 • Omezený výběr materiálů, zejména u dřevěných headerů
 • Vyšší cena ocelových headerů ve srovnání s dřevem
 • Možnost koroze u ocelových headerů

4. Často kladené otázky (FAQ)

4.1 Jaký je rozdíl mezi lintelem a headerem?

Rozdíl mezi lintelem a headerem spočívá v jejich umístění. Lintel je umístěn nad otvorem ve zdi, zatímco header je umístěn přímo nad otvorem.

4.2 Jaké materiály se nejčastěji používají pro výrobu lintelů?

Lintely se často vyrábějí z dřeva, kamene, oceli nebo betonu.

4.3 Jaké jsou výhody dřevěných lintelů?

Výhodami dřevěných lintelů jsou snadná dostupnost, nízká cena, lehkost a dobrá izolační vlastnost.

4.4 Jaké jsou výhody ocelových headerů?

Ocelové headery mají výhody v podobě velké nosnosti, snadné manipulace a instalace a možnosti recyklace.

4.5 Jak se zajišťuje stabilita a pevnost lintelů a headerů?

Stabilita a pevnost lintelů a headerů jsou zajištěny jejich správným rozmístěním a použitím vhodných materiálů s dostatečnou nosností.

4.6 Jaká je životnost lintelů a headerů?

Životnost lintelů a headerů závisí na použitých materiálech a správné údržbě. Správně nainstalované a udržované lintely a headery mohou vydržet mnoho desetiletí.

Závěr

Lintel a header jsou důležité konstrukční prvky, které slouží k překlenutí otvorů ve zdech a zajišťují stabilitu a pevnost budovy. Oba prvky mají své vlastní výhody a nevýhody a jejich volba závisí na konkrétních potřebách a požadavcích stavby. Je důležité vybrat správný materiál a správně nainstalovat lintel nebo header, aby se zajistila dlouhá životnost a spolehlivost konstrukce.

Napsat komentář