UCLA Kalendář 2015-2016

UCLA (University of California, Los Angeles) je jednou z předních univerzit ve Spojených státech amerických. Její kalendář pro akademický rok 2015-2016 obsahoval mnoho důležitých událostí a klíčových termínů, které byly důležité pro studenty, fakulty a personál. V tomto článku se podrobně zaměříme na tento kalendář a představíme vám nejdůležitější podrobnosti a události, které se v něm nacházejí.

1. Začátek akademického roku

Akademický rok na UCLA začíná v září a končí v červnu. Pro rok 2015-2016 bylo zahájení plánováno na 24. září 2015. Toto datum označovalo začátek prvního semestru a příchod nových studentů na kampus. První týden byl věnován orientaci a uvítání nových studentů, kde se mohli seznámit s univerzitou, fakultou a ostatními studenty.

1.1. Registrační termíny

Registrační termíny jsou klíčové pro studenty, protože v tomto období si mohou vybrat své kurzy a sestavit si rozvrh. Pro akademický rok 2015-2016 byly registrační termíny stanoveny na 14. až 25. září 2015. Během tohoto období museli studenti potvrdit svou účast na univerzitě a zaregistrovat se do svých požadovaných kurzů.

1.2. Týden vítání

Týden vítání je důležitou součástí začátku akademického roku na UCLA. Během tohoto týdne se noví studenti seznamují s kampusem, fakultou a dostávají veškeré potřebné informace. Probíhají zde různé orientační programy, workshopy a setkání s profesory. Tento týden je také skvělou příležitostí pro nové studenty navázat kontakty s ostatními spolužáky.

2. Prázdniny a volno

Během akademického roku jsou na UCLA stanoveny různé prázdniny a volno, které umožňují studentům odpočinek a relaxaci.

2.1. Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny jsou krátkou přestávkou uprostřed prvního semestru. V roce 2015 byly podzimní prázdniny stanoveny na 23. až 27. listopadu. Během těchto dnů studenti mohli relaxovat, být s rodinou a připravit se na závěrečné zkoušky, které následovaly po prázdninách.

2.2. Zimní prázdniny

Zimní prázdniny jsou nejdelší prázdninové období na UCLA. V roce 2015 byly zimní prázdniny plánovány od 19. prosince do 3. ledna. Během této doby měli studenti možnost si odpočinout, oslavit Vánoce a Nový rok a připravit se na druhý semestr.

2.3. Jarní prázdniny

Jarní prázdniny jsou další přestávkou uprostřed druhého semestru. V roce 2016 byly jarní prázdniny stanoveny na 21. až 25. března. Během těchto dnů měli studenti možnost si odpočinout, cestovat nebo se věnovat osobním zájmům.

3. Důležité akademické události

V rámci akademického roku se na UCLA koná mnoho důležitých událostí, které jsou součástí akademického a sociálního života univerzity.

3.1. Den otevřených dveří

Den otevřených dveří je událost, během které se potenciální studenti a jejich rodiny mohou seznámit s univerzitou a získat informace o studijních programech, fakultě a životě na kampusu. V roce 2015 se Den otevřených dveří konal 18. dubna.

3.2. Akademické konference

UCLA hostí různé akademické konference po celý rok. Tyto konference jsou zaměřeny na různá témata a přinášejí akademiky a odborníky z různých oblastí. Konference jsou skvělou příležitostí pro studenty i fakultu prezentovat svou práci a diskutovat o nových výzkumech a poznatcích.

4. Závěr akademického roku

Na konci akademického roku se konají různé důležité události, které označují ukončení semestru a oslavu úspěšného studia.

4.1. Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky jsou součástí každého semestru a studenti se na ně připravují po celý rok. Zkoušky probíhají v různých termínech podle rozvrhu. Studenti musí úspěšně složit všechny zkoušky, aby mohli postoupit do dalšího semestru.

4.2. Maturitní ceremoniál

Maturitní ceremoniál je slavnostní událost, která se koná na konci druhého semestru. Během této události se studenti setkávají s rodinami, přáteli a profesory, aby oslavili své úspěchy a přijali svá maturitní diplomy.

Závěr

UCLA kalendář pro akademický rok 2015-2016 byl plný důležitých událostí a termínů, které byly klíčové pro studenty, fakultu a personál. V tomto článku jsme podrobně zmapovali začátek akademického roku, prázdniny a volno, důležité akademické události a závěr akademického roku. Tento kalendář byl nezbytným nástrojem pro organizaci a plánování všech činností na UCLA v tomto období.


Napsat komentář