Jak odstřihnout hodnotu buňky v Excelu

V dnešním článku se budeme věnovat jedné základním funkcím programu Microsoft Excel – odstřižení hodnoty buňky. Odstřižení hodnoty buňky je užitečné pro různé úkoly, včetně analýzy dat, kde je třeba pracovat pouze s určitou částí obsahu buňky. Níže si představíme postup, jak toho dosáhnout.

Základní syntaxe funkce ODSTŘIHNOUT

Předtím než se ponoříme do detailů, je důležité si ujasnit základní syntaxi funkce ODSTŘIHNOUT. Tato funkce se používá následujícím způsobem:

=ODSTŘIHNOUT(text; začátek_textu; počet_znaků)

V tomto vzorci text představuje hodnotu buňky, kterou chceme odstřihnout, začátek_textu reprezentuje pozici, od které chceme začít odstřihávat, a počet_znaků udává, kolik znaků chceme odstřihnout.

Postup odstřižení hodnoty buňky

Nyní se podíváme na postup, jak odstřihnout hodnotu buňky v Excelu:

  1. Otevřete tabulku v programu Microsoft Excel.
  2. Vyberte buňku, ze které chcete odstřihnout hodnotu.
  3. Vyberte buňku, do které chcete vložit odstřiženou hodnotu.
  4. Napište funkci ODSTŘIHNOUT a zadejte požadované parametry.
  5. Stiskněte klávesu Enter a odstříznutá hodnota se zobrazí ve vybrané buňce.

Použití funkce ODSTŘIHNOUT na reálném příkladu

Pro lepší pochopení si představme příklad, kdy je třeba odstřihnout konkrétní část textu v buňce. Představme si, že máme seznam jmen a příjmení ve formátu „Jméno Příjmení“ a chceme získat pouze jména. Postupujte následovně:

  1. Otevřete tabulku v programu Microsoft Excel.
  2. Vyberte buňku, do které chcete vložit odstříznutá jména.
  3. Napište funkci ODSTŘIHNOUT a zadejte parametry pro první jméno.
  4. Stiskněte klávesu Enter a odstříznuté jméno se zobrazí ve vybrané buňce.
  5. Pokračujte ve stejném postupu pro ostatní jména.

Závěr

Funkce ODSTŘIHNOUT v Excelu je mocným nástrojem pro práci s textovými hodnotami. Použitím této funkce můžete snadno získat požadovanou část textu z buňky a dále s ní manipulovat. Doufáme, že vám tento článek pomohl pochopit, jak odstřihnout hodnotu buňky v Excelu a že jej budete úspěšně využívat ve své práci s tímto programem.


Napsat komentář