Sweeping Edge (uváděním čepele)

Minecraft 1.9 přinesl mnoho nových funkcí a vylepšení, které obohatily herní zážitek hráčů. Jednou z těchto novinek je také uvádění čepele, což je schopnost meče provést útok na více nepřátel najednou. V tomto článku se podrobněji podíváme na tuto funkci a všechny související subtopic.

1. Co je uvádění čepele?

Uvádění čepele je schopnost meče v Minecraftu 1.9, která umožňuje hráči provést útok na více nepřátel najednou. Když hráč použije meč s uváděním čepele, vytvoří okolo sebe fiktivní rámu, ve kterém může zasáhnout všechny nepřátele v určitém poloměru. Tato funkce je velmi užitečná při boji s více nepřáteli najednou, protože umožňuje hráči způsobit větší poškození.

1.1 Jak získat meč s uváděním čepele?

Meč s uváděním čepele lze získat buďto nalezením ve světě Minecraftu, nebo ho lze vyrobit pomocí craftingového stolu. Pro výrobu meče s uváděním čepele budete potřebovat:

  • 2 diamanty nebo 2 železné ingoty
  • 1 klacek
  • 1 kniha

Po získání všech potřebných materiálů postavte craftingový stůl a umístěte je do správného tvaru. Poté klikněte pravým tlačítkem myši na výsledný meč a přenesete ho do své inventáře.

2. Jak funguje uvádění čepele?

Uvádění čepele má několik důležitých aspektů, kterými je třeba se seznámit. Zde je podrobnější vysvětlení jednotlivých prvků:

2.1 Rám kolem hráče

Když hráč použije meč s uváděním čepele, okolo něj se vytvoří fiktivní rám ve tvaru obdélníku. Tento rám představuje oblast, ve které může hráč zasáhnout nepřátele. Je důležité mít na paměti, že efekt uvádění čepele je aktivní pouze tehdy, když se hráč pohybuje nebo útočí. Pokud stojí nebo skáče, efekt se neaktivuje.

2.2 Poškození nepřátel

Když hráč zasáhne nepřátele pomocí meče s uváděním čepele, každý nepřítel v rámci oblasti utrpí poškození. Poškození závisí na typu meče a také na úrovni uvádění čepele. Čím vyšší úroveň uvádění čepele, tím větší poškození může hráč způsobit.

2.3 Úroveň uvádění čepele

Uvádění čepele má tři úrovně: I, II a III. Každá úroveň zvyšuje poškození, které hráč může způsobit nepřátelům. Úroveň uvádění čepele lze zvýšit použitím kouzelného stolu a knihy. Při kombinaci meče s uváděním čepele s knihou v kouzelném stole získá hráč meč s vyšší úrovní uvádění čepele.

3. Jak získat knihu s uváděním čepele?

Kniha s uváděním čepele je nezbytná pro zvýšení úrovně uvádění čepele na meči. K získání knihy s uváděním čepele musí hráč najít kouzelnou knihu ve světě Minecraftu. Kouzelné knihy se často nacházejí v pokladech ve vesnicích nebo v kouzelných strukturách, jako jsou například kouzelné knihovny ve Strongholdu. Po nalezení kouzelné knihy ji hráč musí umístit do kouzelného stolu spolu s mečem s uváděním čepele a zaplatit určitý počet zkušeností. Tímto způsobem hráč získá knihu s uváděním čepele.

4. Jaký je nejlepší meč s uváděním čepele?

Existuje několik typů mečů s uváděním čepele v Minecraftu, které se liší svými vlastnostmi a materiálem, ze kterého jsou vyrobeny. Nejobvyklejšími typy jsou diamantový meč a meč z železa. Diamantový meč je nejsilnější typ meče s uváděním čepele, který způsobuje největší poškození nepřátelům. Meč z železa je méně silný, ale stále velmi účinný proti nepřátelům. Volba mezi diamantovým mečem a mečem z železa závisí na dostupnosti těchto materiálů a také na hráčově herní strategii.

5. FAQ

5.1 Jaký je maximální poloměr útoku při uvádění čepele?

Maximální poloměr útoku při uvádění čepele je 3 bloky. To znamená, že všechny nepřátele v okruhu 3 bloků od hráče budou zasaženi útokem.

5.2 Může hráč zasáhnout i své spoluhráče pomocí uvádění čepele?

Ano, hráč může zasáhnout i své spoluhráče pomocí uvádění čepele. Je důležité být opatrný, aby se nezpůsobilo nepřátelství mezi spoluhráči.

5.3 Může uvádění čepele zasáhnout nepřátele za překážkami, jako jsou zdi nebo ploty?

Ne, uvádění čepele nemůže zasáhnout nepřátele za překážkami. Nepřítel musí být v dosahu hráče a neměl by být oddělen žádnou překážkou.

5.4 Jak mohu vylepšit úroveň uvádění čepele na meči?

Úroveň uvádění čepele na meči lze zvýšit pomocí kouzelného stolu a knihy s uváděním čepele. Umístěte meč s uváděním čepele a knihu do kouzelného stolu a zaplaťte určitý počet zkušeností, abyste získali meč s vyšší úrovní uvádění čepele.

5.5 Jaký je dopad uvádění čepele na trvanlivost meče?

Uvádění čepele má negativní dopad na trvanlivost meče. Každý úder, který hráč provede pomocí uvádění čepele, způsobuje opotřebení meče. Je důležité mít dostatek dalších mečů nebo opravovacích materiálů, abyste mohli pokračovat v boji.

Závěr

Uvádění čepele je jednou z nejzajímavějších funkcí přidaných do Minecraftu 1.9. Tato schopnost umožňuje hráčům provést útok na více nepřátel najednou a způsobit tak větší poškození. S výběrem správného meče s uváděním čepele a úrovně uvádění čepele lze hráči dosáhnout ještě větší síly v boji. Je však důležité si uvědomit, že uvádění čepele má také negativní dopad na trvanlivost meče, takže hráči by měli být připraveni na opravy a další meče.

Napsat komentář