An isotope of sodium (Na) has a mass number of 22. How many neutrons does it have?

Isotopy je jev, kdy atomové jádro má stejný protonový počet, ale odlišný neutronový počet. To znamená, že izotopy se liší v hmotnosti. V tomto článku se zaměříme na jeden izotop sodíku (Na), který má hmotnostní číslo 22.

Co je izotop sodíku?

Sodík je chemický prvek s atomovým číslem 11 a chemickým symbolem Na. Jeho atomové jádro se skládá z protonů a neutronů, které jsou obklopeny elektrony. Existuje několik izotopů sodíku, které se liší v počtu neutronů.

Hmotnostní číslo a počet neutronů

Hmotnostní číslo izotopu sodíku udává celkový počet protonů a neutronů v atomovém jádře. Pro izotop sodíku s hmotnostním číslem 22 chceme zjistit počet neutronů.

Protonový počet sodíku

Protonový počet sodíku je vždy stejný a rovná se atomovému číslu prvku. V tomto případě je protonový počet 11, protože sodík má atomové číslo 11.

Neutronový počet sodíku

Abychom zjistili počet neutronů v izotopu sodíku s hmotnostním číslem 22, musíme odečíst protonový počet od celkového hmotnostního čísla:

Neutronový počet = Hmotnostní číslo – Protonový počet

Neutronový počet = 22 – 11 = 11

Odpověď

Izotop sodíku s hmotnostním číslem 22 má 11 neutronů.

FAQs

1. Jaká je definice izotopu?

Izotop je varianta chemického prvku, která má stejný protonový počet, ale odlišný neutronový počet.

2. Jaký je protonový počet sodíku?

Protonový počet sodíku je 11, což odpovídá jeho atomovému číslu.

3. Co je hmotnostní číslo?

Hmotnostní číslo udává celkový počet protonů a neutronů v atomovém jádře.

4. Jaký je hmotnostní číslo izotopu sodíku s 22 protony?

Hmotnostní číslo izotopu sodíku s 22 protony je také 22, protože protonový počet odpovídá hmotnostnímu číslu.

5. Jak zjistit počet neutronů v izotopu sodíku?

Abychom zjistili počet neutronů v izotopu sodíku, odečteme protonový počet od hmotnostního čísla.

6. Jak se označuje izotop sodíku s hmotnostním číslem 22?

Izotop sodíku s hmotnostním číslem 22 je označován jako sodík-22 nebo Na-22.

Závěr

Izotop sodíku s hmotnostním číslem 22 má 11 neutronů. Izotopy jsou důležité pro studium struktury atomů a mají různé chemické vlastnosti. Porozumění izotopům nám pomáhá lépe pochopit chemii a fyziku.

Napsat komentář