Role a povinnosti senior managera v PwC

Senior manager je jedním z nejvyšších postů ve společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC) a zastává klíčovou roli v různých oblastech podnikání. Tento článek se zaměřuje na popis role a povinností senior managera v PwC, včetně podrobného vysvětlení jednotlivých dílčích témat.

Rozumění role senior managera v PwC

Senior manager je zodpovědný za řízení a vedení týmu odborníků, kteří se zabývají konzultačními a auditorskými službami pro klienty společnosti PwC. Jejich hlavním úkolem je poskytovat vysoce kvalitní služby a řešení pro klienty, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a profesními standardy.

Povinnosti senior managera

Senior manager má mnoho povinností, které zahrnují, ale nejsou omezeny na:

 1. Zajištění správného fungování týmu odborníků a přidělování úkolů
 2. Vedení a podpora při rozvoji členů týmu a poskytování zpětné vazby
 3. Plánování a řízení projektů a jejich finančního zdraví
 4. Konzultace a spolupráce s klienty při identifikaci jejich potřeb a nabízení příslušných řešení
 5. Monitorování a zajištění dodržování příslušných právních a etických standardů
 6. Zajištění kvality a přesnosti všech poskytovaných služeb
 7. Vytváření a udržování vztahů se stávajícími klienty a vyhledávání nových obchodních příležitostí
 8. Účast na různých interních a externích projektech a iniciativách

Vedení a rozvoj týmu

Jednou z klíčových povinností senior managera je vedení a rozvoj týmu odborníků. Senior manager musí být schopen přidělovat úkoly jednotlivým členům týmu, poskytovat jim zpětnou vazbu a podporovat jejich profesní růst a rozvoj. Jejich role je také zajistit, aby členové týmu měli potřebné zdroje a nástroje k plnění svých úkolů.

Plánování a řízení projektů

Senior manager je zodpovědný za plánování a řízení projektů, které jsou svěřeny týmu. To zahrnuje stanovení cílů projektu, přidělování úkolů, sledování pokroku a zajištění, aby byly všechny projekty dokončeny včas a v souladu s předem stanovenými požadavky a normami.

Kvalifikace a dovednosti potřebné pro pozici senior managera

Pro zastávání role senior managera v PwC je třeba mít nejen určité kvalifikace a dovednosti, ale také bohaté zkušenosti v oboru. Některé z klíčových kvalifikací a dovedností, které jsou pro tuto roli důležité, jsou:

 • Silné vedení a komunikační schopnosti
 • Vysoká úroveň profesionality a etiky
 • Dobré organizační a plánovací schopnosti
 • Široké znalosti v oblasti daného odvětví
 • Schopnost pracovat pod tlakem a řešit problémy
 • Flexibilita a adaptabilita
 • Vynikající analytické a řešitelské schopnosti
 • Zkušenosti s řízením projektů

Závěr

Role senior managera v PwC je náročná a zodpovědná, ale zároveň nabízí mnoho příležitostí pro profesní růst a rozvoj. Senior manager má klíčovou roli v poskytování vysoce kvalitních služeb klientům a vedení týmu odborníků. Jejich povinnosti zahrnují vedení a rozvoj týmu, plánování a řízení projektů, konzultace s klienty a dodržování profesních standardů. Pro tuto roli je nezbytné mít určité kvalifikace a dovednosti, stejně jako zkušenosti v oboru. Pokud máte zájem o kariéru v oblasti auditu a konzultací, role senior managera v PwC by mohla být pro vás zajímavá volba.

FAQ

1. Jak se stát senior managerem v PwC?

Aby se člověk stal senior managerem v PwC, je třeba mít nejen relevantní zkušenosti a dovednosti, ale také prokázat vysokou úroveň odbornosti a schopností vedení. Obvykle je vyžadováno několik let zkušeností v oboru a úspěšné vedení různých projektů. Důležité je také absolvování odborného vzdělávání a případně získání certifikace v oboru. PwC také klade důraz na hodnoty jako profesionalita, etika a spolupráce.

2. Jaké jsou výhody a benefity spojené se zaměstnáním na pozici senior managera v PwC?

Společnost PwC nabízí svým zaměstnancům na pozici senior managera řadu výhod a benefitů. Mezi tyto výhody mohou patřit:
– Konkurenceschopný platový balíček
– Flexibilní pracovní doba a možnost práce na dálku
– Možnost profesního růstu a rozvoje v rámci společnosti
– Příležitosti pro mezinárodní spolupráci
– Široká nabídka zaměstnaneckých benefitů, jako jsou zdravotní pojištění, stravenky a další

3. Jaká je průměrná délka času stráveného na pozici senior managera v PwC?

Průměrná délka času stráveného na pozici senior managera v PwC se může lišit v závislosti na různých faktorech, jako je výkonnost, profesní rozvoj a cíle jednotlivce. Obecně se však očekává, že senior manager zůstane na této pozici po dobu minimálně 3 až 5 let. Po této době může jedinec pokračovat na vyšší pozici nebo se rozhodnout pro jinou kariérní cestu.

Závěr

Role senior managera v PwC přináší s sebou mnoho výzev a příležitostí. Je to významná pozice, která vyžaduje vysokou úroveň odbornosti, vedení a komunikačních dovedností. PwC nabízí svým zaměstnancům na této pozici mnoho výhod a benefity a podporuje jejich profesní růst a rozvoj. Pokud máte zájem o kariéru v oblasti auditu a konzultací, role senior managera v PwC by mohla být pro vás zajímavou volbou.

Napsat komentář